• Komunikácia v marketingu
     • Komunikácia v marketingu

     • Kým prebiehali prijímacie skúšky na strednú školu, naši žiaci 2. ročníka mali po prvýkrát skúsenosť s odborným workshopom. Jednou z tém pre žiakov obchodnej akadémie je marketing. Kým sa druháci realizovali na workshope Emócie v marketigu s OZ Mladý podnikavec, tretiaci boli vtiahnutí do problematiky v téme Komunikácia v marketingu. Prostredníctvom  aplikácie inovatívnych vzdelávacích metód sa naši žiaci učili porozumieť a uvažovať v súvislostiach v komunikácii, práci s potenciálnym klientom a propagáciou.

      S OZ Mladý podnikavec žiaci v posledných dvoch rokoch absolvovali školenia finančnej gramotnosti rozširovali si vedomosti o  jednotlivých finančných vzťahoch, učili sa efektívnemu hospodáreniu... a na stretnutiach boli využívané rôzne hry a aktivity ako snowballing, gamifikácia, tímova spolupráca, learning by doing a podobne. 

    • Zážitkové učenie
     • Zážitkové učenie

     • Žiaci 1.A ekonomického lýcea absolvovali so svojím triednym učiteľom Michalom Kubáňom zážitkové učenie v tvorivej dielni. Pri výrobe ručne tvarovanej glazovanej keramiky u umeleckej hrnčiarky Gabriely Kováčovej v Dúbrave, keď spod ich rúk vyšli veľmi pekné výtvory, sa naučili aj pár vecí do života.

      Hlavné ciele workshopu neboli výtvarné, ale ekonomické - popri umeleckej aktivite sa žiaci naučili a pochopili, čo znamenajú pojmy ako: obstarávanie výrobných faktorov, náklady, rozpočet, kalkulácia ceny výrobku, hospodársky výsledok, zisk alebo strata.

      Vyrobenú keramiku si skúsia žiaci aj sami predať, takže sa ešte budú zoznamovať aj so základnými činnosťami odbytu a marketingu.

     • Konferencia o fungovaní Európy

     • Konferencia o budúcnosti Európy (CoFoE) je iniciatívou, ktorá má zmysel. Politici musia načúvať občanom Európskej únie a rešpektovať aj ich požiadavky. CoFoE bude do jari 2022 prijímať pripomienky a nápady, ktoré môžu vyústiť do konkrétnych odporúčaní o reforme Európskej únie. Na oficiálnej webovej stránke konferencie futureu.europa.eu, ktorá je pod spoločnou záštitou europarlamentu, Európskej rady a Európskej komisie, sa môže ktokoľvek zaregistrovať a vyjadriť svoj názor či pripomienku k fungovaniu EÚ.

      Európa je miesto, kde žijeme, každý z nás môže kvalitu tohto života ovplyvniť.

      COFOE: Hovoriť o budúcnosti Európy má zmysel – tvrdia Bilčík, Šimečka a Wiezik (tasrtv.sk)

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia
    • oalm@oalm.eu
    • +421 44 5541288 spojovateľka +421 905 435162 riaditeľka školy
    • Nábr. K. Petroviča 1571 031 47 Liptovský Mikuláš Slovakia
    • 31926754
    • 2021484421
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje