• Predĺženie platnosti Preukazu žiaka ISIC/EURO<2
     • Predĺženie platnosti Preukazu žiaka ISIC/EURO<2

     • Milí študenti!

      Aby ste mohli aj v ďalšom školskom roku využívať svoj Preukaz žiaka ISIC/EURO<2 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí, je potrebné predĺžiť jeho platnosť.

       

      Zakúpte si známku ISIC v hodnote 10 €. Úhradu urobte priamo na našej škole a to na sekretariáte.

      Pokiaľ tak spravíte ešte tento týždeň, už budúci týždeň si ju môžete vyzdvihnúť na škole.

       

      V prípade, že si známku objednáte neskôr, cez e-shop https://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/znamka-isiceuro/, známka vám bude doručená domov s kuriérskym poplatkom 3 €.

    • Voľné pracovné miesto
     • Voľné pracovné miesto

     • Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš

      hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície

      učiteľa slovenského jazyka a literatúry a dejepisu

       

      Rozsah úväzku:
      100%

      Informácie o pracovnom mieste, náplň práce:

      • zabezpečovanie výchovno-vzdelávacej činnosti podľa ŠkVP na Obchodnej akadémii v Lipt. Mikuláši
      • vytváranie vhodných podmienok pre osobnostný rozvoj žiakov, rozvoj ich  záujmov, potrieb, schopností a tvorivosti
      • pomoc žiakom pri príprave na vyučovanie
      • spolupráca s učiteľmi školy a zákonnými zástupcami

      Termín nástupu:  1. september  2022, zastupovanie počas MD

       

      Kvalifikačné predpoklady:

      • vysokoškolské vzdelanie druhého alebo tretieho stupňa učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a dejepisu (prípadne SJL a ekvivalent) pre stredné školy

      Ďalšie  kritériá a požiadavky na kandidáta:

      • občianska bezúhonnosť
      • pedagogická prax výhodou
      • samostatnosť, zodpovednosť, cieľavedomosť
      • empatia, asertivita, radosť práce s mládežou
      • kreativita, komunikačné a  prezentačné schopnosti
      • znalosť práce s IKT – internet, Word, PowerPoint

      Platové podmienky:

      Podľa platových tabuliek pedagogických zamestnancov v závislosti od vzdelania a praxe.

      Termín podania žiadosti:
      Žiadosť o prijatie do zamestnania s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy Obchodná akadémia, Nábr. K. Petroviča 1571, 031 47 Liptovský Mikuláš,

      prípadne na e-mail multanovao@oalm.eu v termíne do 25. 06. 2022

      Na osobný pohovor budú pozvaní iba vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

      Kontaktná osoba: O. Multáňová          

      tel.: +421 44 55 412 88                

     • Rozlúčka s absolventami

     • Po štyroch rokoch ďalšia partia absolventov opústila brány strednej školy. Po štyroch rokoch sa ďalší, už dospelí, mladí ľudia rozleteli do života. Majú pred sebou množstvo možností a príležitostí, ktoré stačí vziať do svojich rúk...

      Rozlúčili sme sa s našimi maturantami. Napriek prvotným obavám, ako po období korony a dištančného vyučovania zvládnu maturity, to všetci dali. Štvrtáci svoje štúdium zavŕšili pred zeleným maturitným stolom a my, sme hrdí na to, že sa so skúškou dospelosti tak dobre popasovali a všetci do jedného  maturitné komisie presvedčili o tom, že si svoje maturitné vysvedčenie zaslúžia. Okrem maturitných vysvedčení si mnhoí prevzali aj certifikáty RÚZ a KROSS.

      Milí maturanti, myslite na to, že svoje životy budete mať v rukách vy sami. To, čo do nich vložíte, to sa vám vráti. Koľko snahy, pozornosti a aj lásky dáte, toľko úspechu a šťastia príde. My Vám na ceste životom prajeme veľa šťastia.

     • Zmena stravného od 01.09.2022

     • Zmena stravného od 01.09.2022 - dochádzajúci žiaci OA

      Na základe úpravy výšky príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca alebo plnoletý žiak meníme od 01.09.2022 stravné pre dochádzajúcich žiakov OA

      Desiata :   0,78 €

      Obed :       2,41 €

      Vypracovala: Hladká Marta - vedúca školskej jedálne

      Schválila : Ing. Anna Dvorščáková - riaditeľka OA

     • Zmena stravného od 01.09.2022

     • Zmena stravného od 01.09.2022 - ubytovaní žiaci

      Na základe úpravy výšky príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca alebo plnoletý žiak meníme od 01.09.2022 stravné pre ubytovaných žiakov.

      Raňajky :   0,78 €

      Desiata :   0,65 €

      Obed :       2,41 €

      Olovrant :  0,45 €

      Večera :     1,74 €

      Celodenné stravovania 1 deň : 6,03 €

      Polpenzia / bez obeda/ 1 deň : 3,62 €

      Vypracovala: Hladká Marta - vedúca školskej jedálne

      Schválila : Ing. Anna Dvorščáková - riaditeľka OA

    • Voľné pracovné miesto
     • Voľné pracovné miesto

     • Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš

      hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície

      vychovávateľa školského  internátu

       

      Rozsah úväzku:
      100%

      Informácie o pracovnom mieste, náplň práce:

      • zabezpečovanie výchovnovzdelávacej činnosti podľa výchovného programu v čase mimo vyučovania, vedenie mimoškolskej záujmovej činnosti
      • vytváranie vhodných podmienok pre osobnostný rozvoj žiakov, rozvoj ich  záujmov, potrieb, schopností a tvorivosti
      • pomoc žiakom pri príprave na vyučovanie
      • spolupráca s učiteľmi školy a zákonnými zástupcami

      Termín nástupu:  1. september  2022

      Kvalifikačné predpoklady:

      • vysokoškolské vzdelanie prvého, druhého, tretieho stupňa študijného programu pedagogického smeru (vychovávateľstvo, alebo učiteľstvo, príp. DPŠ)
      • alebo stredoškolské vzdelanie študijného programu vychovávateľstvo

      Ďalšie  kritériá a požiadavky na kandidáta:

      • občianska bezúhonnosť
      • pedagogická prax výhodou
      • samostatnosť, zodpovednosť, cieľavedomosť
      • empatia, asertivita, radosť práce s mládežou
      • kreativita, komunikačné a  prezentačné schopnosti
      • konštruktívne zvládanie konfliktov, schopnosť mediácie
      • znalosť práce s IKT vítaná – internet, Word, PowerPoint

      Platové podmienky:

      Podľa platových tabuliek pedagogických zamestnancov v závislosti od vzdelania a praxe.

      Termín podania žiadosti:
      Žiadosť o prijatie do zamestnania s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy Obchodná akadémia, Nábr. K. Petroviča 1571, 031 47 Liptovský Mikuláš, prípadne na e-mail multanovao@oalm.eu v termíne do 23. 06. 2022

      Na osobný pohovor budú pozvaní iba vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

      Kontaktná osoba: O. Multáňová          

      tel.: +421 44 55 412 88                

    • Oznámenie
     • Oznámenie

     • Po prvom kole prijímacieho konania má Obchodná akadémia v Lipt. Mikuláši

      v odbore obchodná akadémia   0 voľných miest

      v odbore ekonomické lýceum    0 voľných miest

       

      Prijatí uchádzači budú pozvaní na adaptačný deň, ktorý sa bude konať dňa 1. júla 2022

      Tešíme sa na Vás!

     • Mesto v učebniciach

     • Ktoré náročné obdobie slovenskej histórie je úzko späté s mestom? Kto našiel odvahu a pripravil prvé ochotnícke divadelné predstavenie v slovenčine? Kde sa nachádzala prvá slovenská verejná knižnica? Prečo nepoznáme skutočnú podobu najrevolučnejšieho štúrovského básnika, ktorého poézia rezonuje v učebniciach literatúry? Kto je považovaný za zakladateľa slovenskej národnej hudby? Čo je kúria a čím sa preslávila tá najhonosnejšia? A ktorého mikulášskeho umelca uznával samotný Picasso? Aká je symbolika Fontány Metamorfózy a ako súvisí s matematikou, fyzikou či výtvarnou výchovou?... Odpovede na tieto otázky dostali naši druháci v utorok 31. 5. od lektorov Informačného centra LM pri akcii Mesto v učebniciach.

      Dve hodiny príjemného poznávania ulíc historického centra Liptovského Mikuláša, ktoré je pamiatkovou zónou. Pútavý príbeh mesta a jeho slávnych osobností na 11 zastaveniach medzi architektonickými a historickými pamiatkami, niekdajšími meštianskymi domami a modernými prvkami, ktoré dotvárajú jedinečnosť  tohto priestoru. Na záver ešte prehliadka expozície v múzeu Tatrín, v ktorom v roku 1844 a o štyri roky neskôr štúrovci spísali prvý politický program Slovákov – Žiadosti slovenského národa. V nich má prapôvod Ústava Slovenskej republiky. Vtedy sa tu zišlo asi tridsať štúrovcov, medzi nimi aj Ľudovít Štúr, Michal Miloslav Hodža a Jozef Miloslav Hurban, ktorí patrili k najvplyvnejším mužom svojej doby. Virtuálna prehliadka múzea

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia
    • oalm@oalm.eu
    • +421 44 5541288 spojovateľka +421 905 435162 riaditeľka školy
    • Nábr. K. Petroviča 1571 031 47 Liptovský Mikuláš Slovakia
    • 31926754
    • 2021484421
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje