• Zážitkové učenie

     • Zážitkové učenie je jedna z najúčinnejších foriem učenia sa. Jedná sa o iný prístup pri učení, kedy sa miesto nudných grafov a tabuliek predkladajú ľuďom zážitky. Ak na vlastnej koži zažijeme niečo zaujímavé, vytvorí nám to skutočné spomienky, ktoré pretrvajú omnoho dlhšie, ako len nabiflené vedomosti. 

      Takéto zážitkové učenie sme realizovali ako súčasť hodín ekonomika, občianska náuka či etická výchova. Niekedy žiaci ani nevedia, že sa jedná o učenie, necítia nátlak a stres a pritom si odnesnú niečo, čo si budú dlho pamätať :) 

     • Športový deň

     • Turnaj tried o pohár riaditeľky školy sa konal posledný deň pred koncom školského roka.

      Tímy jednotlivých tried súťažili v disciplínach:

      Futbal

      Vybíjaná

      Štafetové piškvorky

      Preťahovanie lanom

      Šach

      Slackline

      Hod diskom na cieľ

      Skákanie na švihadle

      Nálada bola výborná, všetci sme sa zabavili a všetci súťažiaci sa snažili prekonávať svoje limity. Nakoniec vyhrali tí najlepší. 1. ročník turnaja O pohár riaditeľky školy sa vyhrala trieda III.A. Víťazi získali trofej a sladké dobroty na doplnenie energie :)

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia
    • oalm@oalm.eu
    • +421 44 5541288 spojovateľka +421 905 435162 riaditeľka školy
    • Nábr. K. Petroviča 1571 031 47 Liptovský Mikuláš Slovakia
    • 31926754
    • 2021484421
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje