• Informácie k platnosti preukazu ISIC/EURO26
     • Informácie k platnosti preukazu ISIC/EURO26

     • 1.      Preukaz ISIC/EURO26 je členský preukaz, ktorý môže mať len študent denného štúdia. Držitelia preukazu majú nárok na množstvo výhod.

      Platné členstvo je vyjadrené platným preukazom s vizuálnym označením platnosti. Preukaz ISIC/EURO26 potvrdzuje status študenta len ak má platnú známku, alebo vytlačenú aktuálnu platnosť.

       

      2.      Predlženie platnosti čipu (cez SMS) nie je predlženie platnosti Preukazu ISIC/EURO26,  ale len predlženie možnosti používať elektronickú peňaženku u vybraných dopravcov, ktorí majú elektronický systém od spoločnosti Transdata.  (Nie sú to všetci dopravcovia v SR).

       

      3.      Na Slovensku sa pri rôznych dopravcoch môžu študenti stretnúť s vizuálnym aj s čipovým overovaním platnosti preukazu. Spôsob, akým overuje status držiteľa preukazu Váš dopravca, nájdete v jeho tarifných podmienkach. Niektorí kontrolujú platnosť preukazu obidvomi spôsobmi. Preto je potrebné mať predlženú platnosť preukazu vizuálne (známkou), aj elektronicky v čipe (sms).

       

      4.      Pre použitie ISICu v doprave v zahraničí (napr. 75% zľava na vlaky a medzimestské autobusové spojenia v Čechách), je potrebné mať vizuálne platný preukaz (s známkou) keďže v zahraničí kontrolujú len vizuálnu platnosť. Nie elektronickú.

       

      Známku ISIC 09/2020,  ktorá potvrdzuje status denného študenta po celom svete v školskom roku 2019/2020, môžete už od 1.6.2019 kúpiť na svojej škole alebo na www.objednaj-preukaz.sk

     • Hodiny anglického jazyka

     • V dňoch 28. a 29.5.2019 prišli dobrovoľníci z YMCA porozprávať o svojich rodných krajinách. Jade z Francúzska so študentmi z III.B a II.A diskutovala o rozdielnych pohľadoch akými spoločnosť vníma Francúzov a akí oni naozaj sú. V interaktívnom kvíze poukázala na zaujímavé miesta, známych ľudí, špecifické jedlá a významné vynálezy, ktoré sú typické pre jej krajinu.

      V stredu si pripravila Irene zo Španielska pre študentov III.B a II.A Španielske legendy: o študentovi zo Salamanky (Salamanca Student), o krásnej žene žijúcej v horách (la Serrana de la Vera), o láske francúzskeho vojaka a španielskej dievčiny v uličke škriatkov (Dwarf Passage) ...Prácou v skupinkách sa študenti snažili príbehy prerozprávať tak, aby jeden zo skupiny podal legendu, druhému a ten ďalšiemu spolužiakovi. Každý si však zapamätal niečo iné a pospájal to podľa svojich súvislostí. Preto vznikli rôzne závery. Presne aj legendy sa ústnym podávaním menia a tým vznikajú desiatky nových príbehov.

      Žiaci si cez tieto interaktívne hodiny mohli precvičiť angličtinu a obohatiť sa o nové informácie.

     • Rozlúčka so štvrtákmi

     • V piatok 10.mája 2019 sme sa lúčili s našimi štvrtákmi a odprevadili ich na akademický týždeň. Naše hviezdy mali ukázať svoje zručnosti, ktoré získali počas štúdia. V týchto dňoch sú z nich už úspešní absolventi.

     • Prijímacie skúšky 2019/2020

     • Obchodná akadémia v Liptovskom Mikuláši na základe prihlášky pozýva žiakov na prijímacie skúšky, ktoré sa budú konať:

      1. termín 1. kolo - 13. mája 2019 (prezentácia od 7:30 do 7:50 hod. na prízemí v budove  školy)

      1. termín 2. kolo - 16. mája 2019 (prezentácia od 7:30 do 7:50 hod. na prízemí v budove  školy)

     • Celoštátne kolo Ekonomickej olympiády

     • Dňa 25. apríla 2019 sa v Aule Ekonomickej univerzity uskutočnilo celoslovenské finále 2. kola Ekonomickej olympiády. Aj naša žiačka 4. ročníka, Silvia Lehotská, sa po náročných testoch prebojovala medzi najlepších na Slovensku, preto jej ku krásnemu úspechu gratulujeme.  

      Do tohtoročného kola sa prihlásilo 181 stredných škôl a 5285 súťažiacich, z ktorých postúpilo do celoslovenského finále 50 najlepších. Počas programu sa pedagógovia zúčastnili prednášky Cena štátu a po testovaní prebehol ekonomický kvíz a krst novej učebnice Ekonómia v 31 hodinách, ktorej krstným otcom  bol bývalý minister financií Ivan Mikloš.

     • Obchodná akadémia LM v Európskom parlamente

     • Obchodná akadémia sa pred tromi rokmi zapojila do projektu EPAS (Ambasádorská škola Európskeho parlamentu), ktorého úlohou je šíriť povedomie o Európskej únii a informovať o jej úlohe medzi mladými ľuďmi, ale aj medzi staršími občanmi, ktorí sa chcú o Únii niečo nové dozvedieť. Škola sa môže pochváliť tým, že v rámci projektu bola prvou školou v Žilinskom kraji, ktorá dosiahla už v priebehu jedného roka plaketu za aktívnu prácu v projekte a certifikát udelený Kanceláriou Európskeho parlamentu.

      Za vynaložené úsilie dostali naši študenti špeciálne pozvanie od poslanca Európskeho parlamentu za Európsku ľudovú stranu, Eduarda Kukana, ktorý študentom ponúkol možnosť návštevy srdca Európskej únie – Bruselu. Deväť ambasádorov pod vedením profesora Jána Chovanca pozvanie prijalo a navštívili túto krásnu belgickú metropolu.

      Študenti si mohli vychutnať atmosféru Bruselu so zaujímavou architektúrou počas obhliadky mesta. Večerali vo vychýrenej reštaurácii L´Escale, v ktorej im spoločnosť robil aj pán poslanec E. Kukan. Na druhý deň študenti absolvovali návštevu Europarlamentu a zúčastnili sa rokovania Európskeho parlamentu, kde mohli vidieť, ako európski lídri hlasujú a pracujú. Po obede nasledovala prehliadka rôznych zákutí tohto majestátneho komplexu.

      Nakoniec sa študenti vybrali k Atómiu – jednej z hlavných bruselských dominánt a k európskej záhrade miniatúr.

      Týmto by sme chceli poďakovať pánovi E. Kukanovi, ktorý ich aj pred blížiacim sa ukončením funkčného obdobia do Europarlamentu pozval, a popriať mu zdravie a spokojnosť v súkromnom aj pracovnom živote.

     • Naše žiačky na Cypre

     • V súčasnosti majú už aj žiaci stredných škôl príležitosti spoznávať svet a dôležitou súčasťou vzdelávania sa stávajú medzinárodné programy, pobyty a stáže. Začiatok apríla mal pre žiakov Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši príchuť cestovania a poznávania.

      Hneď v prvý aprílový týždeň sa na Cypre konal tréningový kurz pod názvom I NEE(T) ART. Organizátorom tohto kurzu je CITIZENS IN POWER a v spolupráci s projektom Erasmus+ vytvorili novú príležitosť vzdelávania pre mladých ľudí. Kurzu sa zúčastnili študenti 14 krajín a to Dánska, Rumunska, Španielska, Estónska, Grécka, Portugalska, Litvy, Talianska, Nemecka, Poľska, Bulharska, Lotyšska, Francúzska a Slovenska. Zo Slovenska boli vybraté dve študentky Olívia Vyparinová a Veronika Lietavcová - zhodou náhod z rovnakej školy – Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši.

      Náplňou programu boli tímové aktivity a skupinové cvičenia zamerané na upevnenie skupiny a väzieb medzi ľuďmi. Mnoho aktivít bolo upriamených na otázku dôvery a vzťahov. V skupinách robili študenti následne verbálne a neverbálne improvizácie na dané témy a diskutovali o životných hodnotách. Kreativite sa medze nekládli, mladí ľudia komunikovali po anglicky a spoznali aj krásy Cypru.

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka školy OA Lipt. Mikuláš Vám oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii šk. roka na ZŠ, SŠ, ZUŠ, na prakt. školách, na OU a na JŠ v znení vyhlášky MŠ SR č. 518/2010 Z.z.

      udeľuje z organizačných dôvodov riaditeľské voľno

      žiakom Obchodnej akadémie Lipt. Mikuláš nasledovne dňa 16. apríla 2019 - 2. ročník.

     • 28. marec - Deň učiteľov

     • „Umenie žiť - spoznávať slzy nielen vo svojich očiach,

      pocítiť úsmev nielen na svojich perách,

      pozerať a vidieť, počúvať a počuť –

      to sú veľmi dôležité schopnosti pre prácu pedagóga.“

       

      Milí pedagógovia a všetci zamestnanci školy, za Vašu zodpovednú a náročnú prácu Vám ďakujeme a prajeme veľa zdravia, pracovných úspechov a osobného šťastia.

      28. marec 2019 oslávili naši učitelia v čiernom, aby tak vyjadrili nespokojnosť so súčasným stavom školstva a ignorovaním potrebných systémových zmien v školstve.

      Napriek tomu žiaci obchodnej akadémie prispeli k tomu, aby vyčarili svojim učiteľom aj úsmevy na tvárach. Každý učiteľ bol obdarený koláčikom a prianím s básničkou. Na učiteľskom povolaní je krásne, keď existuje súzvuk medzi pedagógmi a žiakmi a keď si navzájom vedia odovzdávať niečo, čo ich životy obohatí. Ďakujeme.

       

      Pri príležitosti Dňa učiteľov boli tento rok ocenení mestom Liptovský Mikuláš 2 naši pedagógovia. Mgr. Miroslav Droppa a PhDr. Ján Chovanec. Obom kolegom gratulujeme a prajeme v ďalšej práci aj v súkromnom živote veľa úspechov a krásnych okamihov.

     • Turnaj vo volejbale

     • Naše žiačky sa zúčastnili okresného kola vo volejbale, za účasti šiestich liptovskomikulášskych stredných škôl. Žiačky OA obsadili prvé miesto, keď postupne zvíťazili nad žiačkami GMMH a EGJT. Vo finále boli našimi súperkami žiačky Strednej zdravotníckej školy, ktoré sme taktiež porazili bez straty setu. 

      V piatok sa žiačky OA stretnú na turnaji a budú bojovať o postup na krajské kolo proti škole z okresu Ružomberok.

      Na turnaji žiakov vo volejbale naši chlapci obsadili 2. miesto hneď za GMMH LM. Tiež krásne umiestnenie spomedzi všetkých stredných škôl v regióne.

       

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka školy OA Lipt. Mikuláš Vám oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii šk. roka na ZŠ, SŠ, ZUŠ, na prakt. školách, na OU a na JŠ v znení vyhlášky MŠ SR č. 518/2010 Z.z.

      udeľuje z organizačných dôvodov riaditeľské voľno

      žiakom Obchodnej akadémie Lipt. Mikuláš nasledovne dňa 12. marca 2019 - 3. ročník a dňa 13. marca 2019 - 1.ročník.

     • Maturita v knižnici

     • Presne na Valentína sa konala súťaž v Mestskej knižnici Gašpara Fejérpataky - Belopotockého v Liptovskom Mikuláši s názvom Maturita v knižnici. Na tejto súťaži nás reprezentovali naši dvaja štvrtáci - Lukáš Salak a Natália Vrbenská, pričom získali krásne 2. miesto. Gratulujeme!

    • Časopis pre končiacich stredoškolákov
     • Časopis pre končiacich stredoškolákov

     • radi by sme Vám oznámili, že bolo vydané prvé číslo časopisu Kam po strednej, ktorého cieľom je oboznámiť kariérnych poradcov (a následne študentov) s informáciami o štúdiu na vysokých školách, ako aj o pracovných príležitostiach pre absolventov stredných škôl.

      Obsahuje 64 strán prehľadne spracovaných informácií o študijných programoch na najznámejších univerzitách na Slovensku a v zahraničí, ako aj ponuky práce od relevantných zamestnávateľov. Súčasťou sú napr. aj články o národných porovnávacích skúškach Scio, tipy pre správny výber štúdia či práce od kariérnych poradcov a ďalšie zaujímavosti.

      Časopis Vám priamo do školy posielame v tlačenej verzii, mal by Vám prísť v priebehu tohto týždňa. Všetky stredné školy na Slovensku ho dostávajú zadarmo poštou. Prosíme Vás, aby ste ho odovzdali Vášmu kariérnemu poradcovi.

      Časopis má aj online verziu, ktorú si môžete otvoriť cez tento odkaz. 

    • Komisionálne skúšky
     • Komisionálne skúšky

     • Milí študenti,

      komisionálne skúšky sa budú konať v priebehu januára podľa nasledovného rozpisu.

      Podľa Z.z. 245/2008 Školského zákona §57 bod 2 je výsledok každej komisionálnej skúšky pre klasifikáciu žiaka konečný. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na komisionálnu skúšku, sa klasifikuje z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal vykonať komisionálnu skúšku, stupňom prospechu nedostatočný.

       

      TERMÍNY KOMISIONÁLNYCH SKÚŠOK:

      10. 1. 2019   ANJ, CON, JOD

      11. 1. 2019   MAT, MEU,

      14. 1. 2019   RUJ, NEJ, RPV, KXP

      15. 1. 2019   SJL

      17. 1. 2019   HOK, FCF, CCF

      21. 1. 2019   EKO, EPQ, PRN, UCT

      23. 1. 2019   CVU, API, HVS

      25. 1. 2019   TSV, OBN

     • Celoslovenská súťaž obchodných akadémií 2018

     • Slovenská obchodná a priemyselná komora robí každý rok záštitu nad celoslovenskou súťažou obchodných akadémií. 11. a 12. decembra 2018 sa Obchodná akadémia v Liptovskom Mikuláši stala organizátorom tejto súťaže a naši profesori niekoľko týždňov pred súťažu pripravovali organizačné zabezpečenie a súťažné úlohy. Súťaže sa zúčastnili študenti 4. ročníkov obchodných akadémií z celého Slovenska. Naši študenti súťažiť, žiaľ, nemohli (previdlá nedovoľujú, aby súťažili žiaci organizátorskej školy), takže sa zúčastnili len ako pozorovatelia a pomocníci pri dvojdňových aktivitách.

      Študenti súťažili v účtovníctve, všeobecnom prehľade z geografie, histórie a ekonomiky, znalostiach o Európskej Únii a v prezentácii v anglickom jazyku. Víťazom celej súťaže boli študentky z Obchodnej akadémie v Trenčíne. Na budúci rok naši žiaci znova zabojujú už ako súťažný tím, takže držíme palce a veríme, že získali cenné skúsenosti, ktoré neskôr využijú.

    • Olympiáda ŽŠR
     • Olympiáda ŽŠR

     • Do olympiády Žiackych školských rád pod záštitou ŽSK sa v školskom roku 2018/19 zapojilo 23 škôl ŽSK a aktivity, ktoré boli jej súčasťou, zvládlo 20 z nich. Žiacke školské rady boli v decembri za aktívnu činnosť ocenené za účasti predsedníčky ŽSK p. Eriky Jurinovej a riaditeľky odboru školstva ŽSK Janky Školovej. Okrem vecných darov budú mať dvaja členovia žiackej školskej rady možnosť stráviť jeden deň v slovenskom parlamente a v Národnej banke Slovenska.

      Naša Žiacka školská rada patrila k tým oceneným. Dobrovoľníckou činnosťou si vyslúžila krásne 3.miesto a ešte pred Vianocami si boli prevziať cenu na Úrade ŽSK z rúk pani županky Eriky Jurinovej. Gratulujeme.

    • Úspech našich šachistov
     • Úspech našich šachistov

     • Dňa 11. 12. 2018 sa 3 naše družstvá v zložení
      Kohút Matej IV. A, Vyparina Daniel IV. B, Maduda Ivan IV. B, Krajčírová Michaela IV. B (družstvo A), 
      Salak Lukáš IV. A, Staroň Kristián IV. A, Mahdal Marek III. A, Lőrincová Nikoleta III. A (družstvo B)
      Valek Patrik II. A, Korček Matúš IV. B, Plávka Oliver II. A, Črepová Monika III. A (družstvo C)

      zúčastnili šachového turnaja "O pohár Liptovskej šachovej školy Regionálnej akadémie SŠZ – pre rok 2018". Všetkým ďakujeme za účasť a blahoželáme družstvu A ku krásnemu druhému miestu. 

     • Červené stužky

     • Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS.

      Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, do ktorej sa už niekoľko rokov zapája aj naša obchodná akadémia. AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. 12. ročník celoslovenskej kampane Červené stužky prebiehal už od septembra a vyvrcholil 1. decembra 2018 – na Svetový deň boja proti AIDS.

      Naši študenti v priebehu októbra na NBK pozerali film Anjeli, následne diskutovali a hľadali si informácie o tejto  problematike. Zhodli sa na tom, že je nutné viac informovať najmä mladých ľudí. 
      V priestoroch školy vatvorila Žiacka školskoá rada (ŽŠR) nástenku na tému boja proti HIV/AIDS.
      Chlapci z 3.B si už druhý rok zahrali pod symbolom červenej stužky futbal s myšlienkou na tých, ktorí bojujú s touto životohrozujúcou chorobou. 
      Vrcholom celej kampane bol piatok 30.11.2018, kedy prišli naši žiaci aj učitelia oblečení v červenom a vyjadrili tak svoj postoj. ŽŠR študentom počas prvých dvoch vyučovacích hodín referovala o HIV, AIDS a každému študentovi pripla stužku. 
      V mrazivom počasí smevšetci o 10.00 vytvorili spoločnú živú stužku na školskom dvore. 
      Kampaň Červené stužky sme ukončili výbornou prednáškou pre prvákov, ktorá sa uskutočnila 6.12.

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • oalm@oalm.eu
   • +421 44 5541288 spojovateľka +421 905 435162 riaditeľka školy
   • Nábr. K. Petroviča 1571 031 47 Liptovský Mikuláš
   • 31926754
   • 2021484421
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje