• Deň otvorených dverí 2018

     • Dňa 7. 12. 2018 Vás srdečne pozývame na Deň otvorených dverí na Obchodnej akadémii v Liptovskom Mikuláši. Zaujímate sa o ekonomiku, manažment, podnikanie či účtovanie? Vidíte budúcnosť v cudzích jazykoch, práve a komunikačných zručnostiach? Dostanete to a ako bonus pribalíme dobrú atmosféru, nové zážitky a desiatky zaujímavých aktivít, ktoré pripravujeme pre našich študentov. OBCHODNÁ AKADÉMIA - KVALITNÉ ŠTÚDIUM AJ PRIESTOR NA SEBAREALIZÁCIU

     • Oceňovanie najlepších študentov ŽSK

     • Dňa 10. októbra 2018 si prevzal z rúk ministerky školstva M. Lubyovej ocenenie náš štvrták, žiak ekonomického lýcea, Lukáš Salak. Ocenenie za výborné študijné výsledky a reprezentáciu školy si Lukáš prevzal v Dolnom Kubíne aj za prítomnosti prednostu Okresného úradu ŽSK Michala Lavríka. Celá slávnosť bola spojená s kultúrnym programom a záverečným rautom.

      Lukáš je aktívnym členom Žiackej školskej rady, Ambasádorskej školy Európskeho parlamentu, reprezentuje školu na súťažiach a odborných olympiádach a v minulom školskom roku bol úspešným riešiteľom Ekonomickej olympiády a dostal sa až do celoslovenského kola. Zároveň dosahuje výborné študijné výsledky.

      Lukášovi prajeme veľa úspechov aj v ďalšom štúdiu a živote.

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka školy OA Lipt. Mikuláš Vám oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii šk. roka na ZŠ, SŠ, ZUŠ, na prakt. školách, na OU a na JŠ v znení vyhlášky MŠ SR č. 518/2010 Z.z.

      udeľuje z organizačných dôvodov riaditeľské voľno

      žiakom Obchodnej akadémie Lipt. Mikuláš nasledovne dňa 29. októbra 2018 - 1. - 4. ročník.

     • Účelové cvičenie

     • Súčasťou školského vyučovania a výchovy mládeže sú aj špeciálne zamerané účelové cvičenia. V októbri 2018 sme v rámci ÚC okrem iného upevňovali vzťah k životnému prostrediu a environmentálnemu povedomiu. Študenti 2. ročníka absolvovali nenáročnú turistiku na Háj Nicovô a v rámci nej čistili zeleň od odpadu, ktorý tam nechali ľudia. Cez Háj prešli až na Podbreziny, do separačnej haly. Tam sa pod odborným vedením zamestnankyne nielen dozvedeli o postupe a mechanizme separácie a spracovania odpadu, ale aj videli prácu v separačnej hale.

      Odpad je problém, s ktorým sa ľudstvo v posledných rokoch trápi čoraz viac. Snáď mladá generácia nájde spôsob a cestu, ako sa vyhnúť produkovaniu takého množstva odpadu a ako ho ekologicky spracovávať.

     • Návšteva Osvienčimu

     • V piatok 14. 9. 2018 sme so žiakmi 2.A, 3.A, 3.B a 4.A navštívili bývalé koncentračné tábory v Osvienčime. Aj keď tieto miesta v nás stále vyvolávajú úzkosť, je potrebné, aby mladá generácia poznala históriu, jej svetlé aj temné stránky. Nasledujúce generácie sa môžu poučiť z chýb a tragédií minulosti, pretože podobné zverstvá sa už nikdy nesmú zopakovať.

      V priestoroch koncentračného tábora nám sprievodkyňa rozprávala o fungovaní a organizácii táborov, spoznali sme cestu ,,pracujúcich“ od úvodnej selekcie až k posledným chvíľam niekedy až priveľmi krátkych životov. Žiaci mali možnosť vidieť a prechádzať cez miesta, na ktorých nevinní ľudia umierali veľmi násilným a tragickým spôsobom. Mohli vidieť veľké množstvo zachovaných predmetov po obetiach táborov, spôsob ich každodenného ,,života“ a napokon, mohli sa pozrieť do tvárí miliónov trpiacich prostredníctvom autentických fotografií.

     • Otvorenie školského roka

     • Nový školský rok bol 3. 9. 2018 odštartovaný aj s našou pani župankou Erikou Jurinovou. Všetkým žiakom aj učiteľom prajeme úspešný rok krásne a veselé dni, veľa trpezlivosti a múdrosti pri práci aj štúdiu.

    • Oznam školskej jedálne k začiatku školského roka 2018/2019
     • Oznam školskej jedálne k začiatku školského roka 2018/2019

     • Upozornenie pre žiakov OA : Na stravu od 04.09.2018 budú prihlásení žiaci, ktorí majú preplatok stravy alebo uhradia platbu na účet ŠJ do 28.08.2018. Skontrolujte si svoje kontá na stránke www.strava.cz

      Žiaci 1.ročníka OA - dostanú 03.09.2018 prihlášku a vypísaný šek od triednej učiteľky

       

      Upozornenie pre žiakov ubytovaných v ŠI OA : Na stravu od 03.09.2018 budú prihlásení žiaci, ktorí majú preplatok alebo uhradia platbu na účet  ŠJ do 28.08.2018. Po tomto termíne musíte zdokladovať platbu /šek,.../. Skontrolujte si svoje kontá na stránke www.strava.cz.

      Všetci stravníci ŠI si donesú vyplnenú prihlášku na stravovanie, a musia mať čip alebo kartu ISIC.

      Žiaci 1.ročníka, noví žiaci donesú 02.09.2018  :

      1.vyplnenú prihlášku na stravovanie

       2. zaplatený šek, resp.doklad o platbe          

       3. na čip 5,- € alebo kartu ISIC

       

      V prípade otázok kontakt 044/5541288, 0905668785

      Ďakujeme za porozumenie.

      Vedúca školskej jedálne

       

      Informacie_pre_ziakov_oa_1(1).pdf

      Pokyny_ubytovani_1(1).pdf

       

     • Komisionálne skúšky

     • Milí študenti, komisionálne skúšky sa budú konať dňa 30. augusta 2018 o 8.00 hod. Pred začatím komisionálnej skúšky sa dostavte za svojím vyučujúcim po inštrukcie.

     • Rozlúčka s maturantami

     • V piatok 25. 5. 2018 sme sa v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa rozlúčili s úspešnými absolventmi našej školy. Tí, ktorí ešte pred pár týždňami drali lavice a lámali si hlavy nad učivom, sú dnes držiteľmi maturitných vysvedčení, certifikátov SOPK a certifikátov Omega od firmy KROSS. Našim čerstvým absolventom prajeme v živote všetko dobré a veľa osobných aj profesionálnych úspechov.

     • Míľa pre mamu

     • 12. mája 2018 boli naši študenti aktívnou súčasťou realizačného tímu akcie Míľa pre mamu. Strávili milý a príjemný deň uprostred detí a rodín, ktoré si prišli akciu vychutnať. MC Zornička Obchodnej akadémii adresovala slová vďaky:

      Dovoľte, aby sme Vám srdečne poďakovali za vynikajúcu spoluprácu, ktorou ste podporili rodinné popoludnie Míľa pre mamu 2018, organizované Úniou materských centier ako najväčšiu oslavu Dňa matiek na Slovensku. Akcia pre malých i veľkých sa tradične konala v sobotu v predvečer Dňa matiek, 12. mája 2018. Míle pre mamu sa v tomto roku v Liptovskom Mikuláši zúčastnilo 722 zaregistrovaných návštevníkov, dovoľujeme si však tvrdiť, že ich bolo omnoho viac. Na celom Slovensku a v zahraničí sa míle, ktorá mala v tomto roku už 15. ročník zúčastnilo 29 731 zaregistrovaných účastníkov.

      Deti si odniesli veľa zážitkov, zažili plno zábavy, hier a veselosti. Týmto spôsobom by sme Vám radi poďakovali, že aj vďaka dobrovoľníkom z Obchodnej Akadémie, ktorí medzi nás priniesli dobrú náladu, sa podarilo vyčariť úsmev na tvárach mnohých detí.

     • Živá knižnica

     • Do galérie Živá knižnica boli pridané fotografie.

         Dňa 14. 11. 2018  sme my, žiaci I. A triedy,  navštívili Živú knižnicu v Žiline.

         V priebehu exkurzie sme sa oboznámili so životmi a príbehmi rôznych ľudí. Spolu tam bolo celkom 10 ,,živých kníh“ , spomedzi ktorých sme si mali vybrať , ktoré nás najviac zaujali. Všetky príbehy boli zaujímavé, smutné, ale boli dôkazom toho, že sa netreba vzdávať.

         Napríklad pán profesor Traubner, ktorý nám opísal život za 2. svetovej vojny, ďalej mladá Mirna, ktorá žila v Iraku a kvôli ťažkým podmienkam prišla na Slovensko, kde úspešne študuje na gymnáziu už tretí rok. Nepočujúca Barbora, ktorá napriek svojmu hendikepu dosiahla vysokoškolské vzdelanie a vychováva dve krásne deti. Posledná zo ,,živých kníh“, ktorú sme navštívili, bola Eva. Matka dvoch adoptívnych rómskych detí, ktorá žiarila šťastím a láskou.

         V oddychových pasážach sme sa učili znakovú reč a odpovedali na otázky od zástupcov programu Erasmus +, vďaka ktorému sme dostali hodnotné darčeky, ako napríklad zvýrazňovacie perá, zápisníky, písacie potreby a mnoho ďalších. Cieľom exkurzie bolo dozvedieť sa o životoch ľudí v ťažkých životných situáciách.

      Laura Jarottová

       

     • Imatrikulácie

     • Do galérie Imatrikulácie boli pridané fotografie.

      V posledný októbrový piatok  si pripravili tretiaci našej školy  spolu so Žiackou školskou radou uvítanie prvákov medzi študentov Obchodnej akadémie v LM. Konalo sa to v školskej telocvični v duchu HALLOWEEN. Všetci sme sa dobre zabavili a bližšie spoznali našich tohtoročných prvákov. Počas imatrikulačného týždňa museli chodiť oblečení podľa zadania a na spestrenie k tomu ešte tancovali a spievali. Všetci sme si pozorne všímali , kto sa ako k tomu postavil a ako odmenu pre toho, kto sa najviac snažil, sme mali pripravené prekvapenie. Na imatrikuláciách sa stal kráľom a nemusel plniť nie vždy príjemné úlohy. Tak isto sme si všímali aj tých ktorý si svoje povinnosti počas týždňa neplnili a jeden s nich sa stal sluhom. Prváci museli plniť rôzne úlohy, za ktoré dostali ,,sladkú odmenu".  Takisto sme privítali aj našich nových profesorov, ktorých úlohou bolo  zatancovať valčík.

      Veríme,  že sa všetkým naše privítanie páčilo a budú naň v dobrom spomínať.

     • Zápis na Obchodnú akadémiu Liptovský Mikuláš

     • Odovzdávanie rozhodnutí - dňa 18. 5. 2018 a zápis na štúdium - dňa 21. 5. 2018  od 7.00 do 15.00 hod.

      Zápisný lístok vydá žiakovi základná škola. Ak sa žiak nezapíše v určenom termíne, rozhodnutie o prijatí stráca platnosť. Zápisný lístok si musí prevziať zákonný zástupca žiaka osobne proti podpisu na sekretariáte školy.

      Pri neprijatí žiaka na strednú školu sa môže zákonný zástupca odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia na adresu uvedenú v rozhodnutí.

     • Návšteva filmového predstavenia

     • Triedy IIA, IIB, IIIA, IIIB sa v utorok 22. 05. 2018 zúčastnia filmového predstavenia v Bábkovej sále DK. Zraz je o 8:45 pred Domom kultúry. Vstupné 3 € (je možné využiť aj kultúrny poukaz "kino alebo ľubovoľné podujatie") a informované súhlasy doniesť do štvrtku 17. 05. 2018 p. p. Jánošíkovej alebo p. p. Peniaškovi.

     • Ekonomická olympiáda

     • Pred pár týždňami bojovali naši študenti na Ekonomickej olympiáde v Žiline. Vtedy sa prebojovali 5 naši najlepší žiaci až do krajského kola spomedzi 4000 súťažiacich. Päťdesiati najlepší z celého Slovenska sa stretli v Bratislave. Do celoslovenského kola sa prebojoval náš Lukáš Salák z III.A triedy. Úroveň súťaže bol vysoká a nestačili tu len naučené vedemosti, súťažiaci museli disponovať schopnosťou indukcie aj dedukcie, analýzy a logického myslenia. Lukáš získal certifikát a možnosť prijatia na štúdium ekonomiky na VŠ bez prijímacích skúšok. Gratulujeme!

     • Oceňovanie učiteľov

     • Pri príležitosti Dňa učiteľov predsedníčka ŽSK Erika Jurinová odovzdala ocenenia vybraným pedagógom zo Žilinského kraja. Medzi ocenenými bola aj naša kolegyňa z Obchodnej akadémie Zuzana Jánošíková. Gratulujeme a prajeme v ďalších rokoch veľa entuziazmu, trpezlivosti a tvorivosti. Takých učiteľov, ktorí milujú svoju prácu a žiaci ich majú radi, uznávajú ich a rešpektujú, si treba vážiť.

     • Športové úspechy našich študentov

     • Po úspešnej reprezentácii mesta v ľadovom hokeji, kde naši štvrtáci Vlado Vybíral, Lukáš Žiak a Adam Nechaj posilnili tím Liptovského Mikuláša v Tipsport lige, boli tento týždeň naši študenti úspešní aj v ďalších športových súťažiach. V Ružomberku vyhrali chlapci okresný turnaj vo veľkom futbale a postúpili do krajského kola. Gratulujeme!  

      Zároveň prišla správa od trénera juniorov vo florbale, že Marek Nehila so svojím florbalovým družstvom vyhrali Juniorskú ligu stredného Slovenska a vybojovali si tak účasť v juniorskej extralige pre sezónu 2018/19.  

      Držíme palce aj ďalšiemu šikovnému športovcovi, žiakovi II.B triedy Michalovi Mrázikovi, ktorý v rukom Čeľabinsku bojuje v ľadovom hokeji na svetovom šampionáte hráčov do 18 rokov.

      Tešíme sa z každého úspechu našich športovcov :)

       

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • oalm@oalm.eu
   • +421 44 5541288 spojovateľka +421 905 435162 riaditeľka školy
   • Nábr. K. Petroviča 1571 031 47 Liptovský Mikuláš
   • 31926754
   • 2021484421
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje