• Poukázanie 2% z dane pre Občianske združenie EKONÓM pri OA Lipt. Mikuláš
     • Poukázanie 2% z dane pre Občianske združenie EKONÓM pri OA Lipt. Mikuláš

     • Vážení rodičia a priatelia školy, mnohí z Vás sa už v minulých rokoch rozhodli pomôcť škole poukázaním 2% alebo 3% zo svojich daní na účet nášho občianskeho združenia. Z takto získaných finančných prostriedkov ste počas uplynulých rokov prispeli na zakúpenie dvoch interaktívnych tabúľ, na časť výdavkov študentov počas exkurzií doma i v zahraničí, na zakúpenie materiálu a vybavenia pre cvičnú firmu. Pomohli ste pri kúpe športových potrieb, podpore účasť detí na rôznych súťažiach a pod. Za túto pomoc Vám ďakujeme.

      Zároveň sa obraciame na Vás s prosbou i v tomto roku poukázať 2% alebo 3% zaplatenej dane nášmu Občianskemu združeniu Ekonóm v zmysle zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmu. Získané finančné prostriedky by sme chceli využiť na ďalšie zlepšovanie vzdelávacích a pracovných podmienok našich detí.

      V prípade, že sa rozhodnete takto pomôcť našej škole, vyplňte Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov. Potrebné tlačivá s pripravenými údajmi o našom OZ si môžete stiahnuť priamo tu:

      Vyhlásenie o poukázaní podielu zalatenej dane z príjmov fyzickej osoby

      Potvrdenie o zaplatení dane zo zavislej činnosti

     • Sme víťazi!

     • Dňa 10. januára 2018 sme v priestoroch mestského úradu preberali cenu za najkrajšiu vianočnú výzdobu v kategórii stredné školy. S počtom hlasov 285 sme boli jednoznační víťazi. Krásnu a originálnu výzdobu zrealizovali žiaci III.B triedy a fotografiu urobila Kamila Košecká z I.A triedy. Vďaka nim sa teraz môžme tešiť zo športovej výbavy a poukážok do športových zariadení.

    • Komisionálne skúšky
     • Komisionálne skúšky

     • Komisionálne skúšky pre žiakov s individuálnym študijným plánom budú prebiehať v dňoch od 15. do 26. januára. Žiaci, ktorí nemajú IŠP, ale na základe uvoľňovania z dôvodu reprezentácie a pod. nebudú môcť mať uzatvorené známky, dajú žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky do 12. januára 2018.

     • Slovenčinársky milionár

     •      13. december bol pre naše študentky Vanesu Urbanovú a Vladimíru Račkovú zo IV.A triedy šťastným dňom. V súťaži Slovenčinársky milionár sa im podarilo prebojovať sa medzi najlepších 6 škôl zo Slovenska. Ich úspech je o to väčší, že medzi tými najlepšími sa ocitlo 5 gymnázií a len jedna odborná škola  - tá naša.

            Súťaž bola zameraná na vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry a pozostávala zo 4 kôl, pričom po 1. kole zostalo z 22 škôl už len 11. Po 2.kole boli naše dievčatá dokonca na 3.mieste. Do finálového 4. kola sa dostali gymnáziá z Bratislavy a Spišskej Novej Vsi, ktoré si odniesli pekné ceny. Naše dievčatá si síce vecnú cenu neodniesli, sú však bohatšie o novú skúsenosť a dobrý pocit z pekného umiestnenia v náročnej súťaži.

     • Prvá a jediná v Žilinskom kraji

     • Liptovský Mikuláš – Ambasádorska škola Európskeho parlamentu je titul,ktorý získalo za úspešné zvládnutie rovnomenného programu pätnásť slovenských stredných škôl. Obchodná akadémia v Liptovskom Mikuláši(OA)je prvou a jedinou v Žilinskom samosprávnom kraji.

      „Projekt EPAS realizujú v spolupráci s Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu(IKEP),Academi Istropolitana Nova a Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku. Nevyhnutnosť rozširovať povedomie o Európskej únií(EÚ) a parlamentnej demokracii medzi mladými potvrdzuje sám život. Zároveň aj uplatniť aktuálne praktické vedomosti,“ informuje Soňa Mellek z IKEP v Bruseli.

      Okrem edukačných úloh-Deň Zeme, Deň Európy, Mladá Európan apod zahŕňa relevantné informácie a fakty o EÚ,priamu skúsenosť s európskym občianstvom,čo to znamená pre každodenný život,aby mladí ľudia dostali šancu na pozitívne zmeny. „Stredoškolskí učitelia nesú svoj diel spoluzodpovednosti za to,že účasť mladých vo voľbách do EP u nás patrí k najnižším v celej EÚ. Program by mal tak rozšíriť vedomosti,lebo iba informovaní, vzdelaní ľudia sú sebavedomými občanmi Slovenska i EÚ,“ tvrdí Ján Chovanec, koordinátor EPAS a TEUS - Slovenskí učitelia pre Európu, ktorý je aj krajským predsedom Olympiády ľudských práv.

      Niektorí navštívia v rámci programu Euroscola a Európskeho stretnutia mládeže Štrasburg.„Teší nás úspech žiakov. Potvrdzuje sa,že vyše dvadsať rokov poskytujeme tu kvalitné vzdelanie, pripravujeme absolventov pre obchodno-podnikateľské funkcie v domácom i v medzinárodnom obchode,finančníctve,cestovnom ruchu. Vyučovanie ekonomiky, marketingu,účtovníctva,práva sú ťažiskovými odbormi,pričom v 3.a 4.ročníku naši žiaci absolvujú súvislú odbornú prax vo firmách,najmä v regióne,ale i v zahraničí,“ pripomína A. Dvorščáková, riaditeľka Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši.

      Vyhodnotenia v aule Právnickej fakulty UK sa zúčastnili aj reprezentanti ďalších dvoch desiatok stredných škôl,zapojené do nového ročníka programu EPAS. „Záujem škôl o programy tohto typu podporujú medzi mladými povedomie o Európe a európskej parlamentnej demokracii. Venujú pozornosť každodennému životu, najmä tomu,čo je možné spraviť pre lepšiu budúcnosť EÚ,podľa   predstáv mladých,“ zdôrazňuje R. Hajšel, riaditeľ IKEP.

      Ocenenie,podľa riaditeľky A. Dvorčákovej súvisí so snahou zvyšovať kvalitu vedomostí absolventov akadémie. Viacerí z nich pôsobia v atraktívnych povolaniach v cestovnom ruchu, ale i právnych službách,ekonomike,školstve a inde. „V ekonomickom lýceu je predmet rétorika a projektové vyučovanie,“ dodáva A. Dvorščáková.

      LACO HÁMOR    foto: autor

     • Rodičovské združenie

     • Milí rodičia,

      dňa 3. 10. 2017 o 16.00 sa uskutoční plenárna schôdza rodičov v priestoroch školskej klubovne na ŠI. Po nej sa budú konať rodičovské schôdzky jednotlivých tried. 

      Program plenárnej schôdze:

      1.) Privítanie a predstavenie

      2.) Vyhodnotenie šk. roka 2016/17

      3.) Správa o hospodárení s príspevkom z Rady rodičov

      4.) Informácia o zahraničnej praxi

      5.) Plány a aktivity v šk. roku 2017/18

      Srdečne Vás pozývame!

    • Slávnostné otvorenie školského roku 2017/2018
     • Slávnostné otvorenie školského roku 2017/2018

     • Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí študenti!

      Pozývam Vás na slávnostné otvorenie školského roku 2017/2018, ktoré sa uskutoční dňa 4.septembra o 08.00 hod. na florbalovom ihrisku  školy (v prípade nepriaznivého počasia v telocvični školy). Žiaci si môžu vyzdvihnúť potvrdenie o návšteve školy u svojich triednych profesorov, žiaci 1. ročníka si prevezmú nové ISIC karty.

      Teším sa na Vás a prajem Vám úspešný školský rok.

                                                                                                           Mgr. Anna Dvorščáková, riaditeľka školy

     • Výsledné poradie uchádzačov o štúdium po prijímacích skúška 2017/2018

     • Kód

      Výsledné poradie

      OA12

      431,00

      OA50

      406,00

      OA13

      392,00

      OA68

      391,00

      OA55

      372,00

      EL31

      370,00

      OA98

      368,00

      OA89

      350,00

      OA44

      346,00

      OA49

      339,00

      OA39

      337,00

      OA54

      332,00

      OA61

      322,00

      OA84

      312,00

      OA31

      302,00

      OA69

      301,00

      EL27

      299,00

      OA67

      297,00

      OA15

      292,00

      OA57

      291,00

      OA27

      288,00

      OA64

      281,00

      OA04

      275,00

      OA80

      274,00

      OA28

      271,00

      OA63

      267,00

      OA33

      262,00

      OA90

      260,00

      OA47

      242,00

      OA05

      237,00

      OA45

      222,00

      OA65

      211,00

      OA56

      180,00

      OA58

      151,00

      EL26

      411,00

      EL71

      401,00

      EL21

      377,00

      EL31

      377,00

      EL97

      375,00

      EL05

      373,00

      EL95

      371,00

      EL03

      369,00

      EL40

      359,00

      EL38

      359,00

      EL54

      353,00

      EL45

      352,00

      EL86

      342,00

      EL93

      314,00

      EL36

      300,00

      EL47

      300,00

      EL41

      297,00

      EL15

      295,00

      EL27

      295,00

      EL81

      293,00

      EL51

      256,00

      EL58

      222,00

    • OA LM Ambasádorská škola Európskeho parlamentu
     • OA LM Ambasádorská škola Európskeho parlamentu

     • Len 15 škôl z celého Slovenska bolo vybratých do programu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu. To pre nás znamená, že nasledujúcom období budeme spolupracovať s členmi a poslancami Európskeho parlamentu a vykonávať vzdelávacie činnosti smerujúce k zvyšovaniu povedomia európskeho občana.

      Medzi žiakov našej Obchodnej akadémie zavítala dňa 5. mája 2017 poslankyňa Európskeho parlamentu PhDr. Monika Flašíková Beňová. Zaujímavo a s veľkým prehľadom a zanietením nám rozprávala o problémoch a záležitostiach, ktoré musí Európsky parlament riešiť, Zorientovala študentov aj v problematike hospodárstva a celospoločenských vzťahov. Pani poslankyni ďakujeme a prajeme všetko dobré v ďalšej práci pre Európu.

             

      Pozrieť vo fotoalbume

     • Gratulujeme kolegovi

     • Náš kolega, PhDr. Ján Chovanec, bol ocenený za dlhoročnú prácu v prospech Olympiády ľudských práv. Každoročne sa podieľa na príprave mládeže v oblasti výchovy a vzdelávania k demokratickému občianstvu. Zároveň sa aktívne podieľal aj na participácii našej Obchodnej akadémie v projekte Ambasádorské školy.

      Ďakujeme a úprimne gratulujeme.

       

       

       

     • Prezentácia OA na základných školách

     • V mesiacoch január, február, marec sme spolu so študentami Obchodnej akadémie  navštevovali základné školy v Liptovskom Mikuláši a okolitých obciach, kde sme predstavili žiakom ôsmeho a deviateho ročníka možnosti štúdia, študijné odbory a mimoškolské aktivity našej školy.

      Ďakujem študentom a študentkám prvého ročníka: Nikolete Lőrincovej, Alexandre Bellovej, Tereze Zlejšej, Michalovi Mrázikovi, Patrikovi Juríčkovi, druhého ročníka: Richardovi Vejovi, Barbore Čupániovej , Andrei Škutovej, Veronike Moravčíkovej a Natálii Vrbenskej, tretieho ročníka: Kataríne Jágerskej, Anne Košovej, Matúšovi Mikušiakovi, Lukášovi Bohunčákovi, Michalovi Lehotskému a štvrtého ročníka: Kataríne Hajduovej, Michaele Hladkej, Denisovi Nahálkovi, Svetlane Vlhovej, Michaele Lisej, Nikole Lištiakovej.

      Títo študenti a študentky sa svojim pútavým rozprávaním o škole snažili zaujať žiakov základných škôl a motivovať ich pri výbere strednej školy, čím dokázali, že im na budúcnosti našej školy záleží a štúdium ekonomických predmetov môže byť nielen drinou, ale aj zábavou.

      V mene všetkých zamestnancov našej školy im veľmi pekne ďakujem.

      Mgr. Jana Gajdošová, výchovná poradkyňa

       

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • oalm@oalm.eu
   • +421 44 5541288 spojovateľka +421 905 435162 riaditeľka školy
   • Nábr. K. Petroviča 1571 031 47 Liptovský Mikuláš
   • 31926754
   • 2021484421
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje