• Maturita v knižnici

     • Presne na Valentína sa konala súťaž v Mestskej knižnici Gašpara Fejérpataky - Belopotockého v Liptovskom Mikuláši s názvom Maturita v knižnici. Na tejto súťaži nás reprezentovali naši dvaja štvrtáci - Lukáš Salak a Natália Vrbenská, pričom získali krásne 2. miesto. Gratulujeme!

    • Časopis pre končiacich stredoškolákov
     • Časopis pre končiacich stredoškolákov

     • radi by sme Vám oznámili, že bolo vydané prvé číslo časopisu Kam po strednej, ktorého cieľom je oboznámiť kariérnych poradcov (a následne študentov) s informáciami o štúdiu na vysokých školách, ako aj o pracovných príležitostiach pre absolventov stredných škôl.

      Obsahuje 64 strán prehľadne spracovaných informácií o študijných programoch na najznámejších univerzitách na Slovensku a v zahraničí, ako aj ponuky práce od relevantných zamestnávateľov. Súčasťou sú napr. aj články o národných porovnávacích skúškach Scio, tipy pre správny výber štúdia či práce od kariérnych poradcov a ďalšie zaujímavosti.

      Časopis Vám priamo do školy posielame v tlačenej verzii, mal by Vám prísť v priebehu tohto týždňa. Všetky stredné školy na Slovensku ho dostávajú zadarmo poštou. Prosíme Vás, aby ste ho odovzdali Vášmu kariérnemu poradcovi.

      Časopis má aj online verziu, ktorú si môžete otvoriť cez tento odkaz. 

    • Komisionálne skúšky
     • Komisionálne skúšky

     • Milí študenti,

      komisionálne skúšky sa budú konať v priebehu januára podľa nasledovného rozpisu.

      Podľa Z.z. 245/2008 Školského zákona §57 bod 2 je výsledok každej komisionálnej skúšky pre klasifikáciu žiaka konečný. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na komisionálnu skúšku, sa klasifikuje z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal vykonať komisionálnu skúšku, stupňom prospechu nedostatočný.

       

      TERMÍNY KOMISIONÁLNYCH SKÚŠOK:

      10. 1. 2019   ANJ, CON, JOD

      11. 1. 2019   MAT, MEU,

      14. 1. 2019   RUJ, NEJ, RPV, KXP

      15. 1. 2019   SJL

      17. 1. 2019   HOK, FCF, CCF

      21. 1. 2019   EKO, EPQ, PRN, UCT

      23. 1. 2019   CVU, API, HVS

      25. 1. 2019   TSV, OBN

     • Celoslovenská súťaž obchodných akadémií 2018

     • Slovenská obchodná a priemyselná komora robí každý rok záštitu nad celoslovenskou súťažou obchodných akadémií. 11. a 12. decembra 2018 sa Obchodná akadémia v Liptovskom Mikuláši stala organizátorom tejto súťaže a naši profesori niekoľko týždňov pred súťažu pripravovali organizačné zabezpečenie a súťažné úlohy. Súťaže sa zúčastnili študenti 4. ročníkov obchodných akadémií z celého Slovenska. Naši študenti súťažiť, žiaľ, nemohli (previdlá nedovoľujú, aby súťažili žiaci organizátorskej školy), takže sa zúčastnili len ako pozorovatelia a pomocníci pri dvojdňových aktivitách.

      Študenti súťažili v účtovníctve, všeobecnom prehľade z geografie, histórie a ekonomiky, znalostiach o Európskej Únii a v prezentácii v anglickom jazyku. Víťazom celej súťaže boli študentky z Obchodnej akadémie v Trenčíne. Na budúci rok naši žiaci znova zabojujú už ako súťažný tím, takže držíme palce a veríme, že získali cenné skúsenosti, ktoré neskôr využijú.

    • Olympiáda ŽŠR
     • Olympiáda ŽŠR

     • Do olympiády Žiackych školských rád pod záštitou ŽSK sa v školskom roku 2018/19 zapojilo 23 škôl ŽSK a aktivity, ktoré boli jej súčasťou, zvládlo 20 z nich. Žiacke školské rady boli v decembri za aktívnu činnosť ocenené za účasti predsedníčky ŽSK p. Eriky Jurinovej a riaditeľky odboru školstva ŽSK Janky Školovej. Okrem vecných darov budú mať dvaja členovia žiackej školskej rady možnosť stráviť jeden deň v slovenskom parlamente a v Národnej banke Slovenska.

      Naša Žiacka školská rada patrila k tým oceneným. Dobrovoľníckou činnosťou si vyslúžila krásne 3.miesto a ešte pred Vianocami si boli prevziať cenu na Úrade ŽSK z rúk pani županky Eriky Jurinovej. Gratulujeme.

    • Úspech našich šachistov
     • Úspech našich šachistov

     • Dňa 11. 12. 2018 sa 3 naše družstvá v zložení
      Kohút Matej IV. A, Vyparina Daniel IV. B, Maduda Ivan IV. B, Krajčírová Michaela IV. B (družstvo A), 
      Salak Lukáš IV. A, Staroň Kristián IV. A, Mahdal Marek III. A, Lőrincová Nikoleta III. A (družstvo B)
      Valek Patrik II. A, Korček Matúš IV. B, Plávka Oliver II. A, Črepová Monika III. A (družstvo C)

      zúčastnili šachového turnaja "O pohár Liptovskej šachovej školy Regionálnej akadémie SŠZ – pre rok 2018". Všetkým ďakujeme za účasť a blahoželáme družstvu A ku krásnemu druhému miestu. 

     • Červené stužky

     • Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS.

      Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, do ktorej sa už niekoľko rokov zapája aj naša obchodná akadémia. AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. 12. ročník celoslovenskej kampane Červené stužky prebiehal už od septembra a vyvrcholil 1. decembra 2018 – na Svetový deň boja proti AIDS.

      Naši študenti v priebehu októbra na NBK pozerali film Anjeli, následne diskutovali a hľadali si informácie o tejto  problematike. Zhodli sa na tom, že je nutné viac informovať najmä mladých ľudí. 
      V priestoroch školy vatvorila Žiacka školskoá rada (ŽŠR) nástenku na tému boja proti HIV/AIDS.
      Chlapci z 3.B si už druhý rok zahrali pod symbolom červenej stužky futbal s myšlienkou na tých, ktorí bojujú s touto životohrozujúcou chorobou. 
      Vrcholom celej kampane bol piatok 30.11.2018, kedy prišli naši žiaci aj učitelia oblečení v červenom a vyjadrili tak svoj postoj. ŽŠR študentom počas prvých dvoch vyučovacích hodín referovala o HIV, AIDS a každému študentovi pripla stužku. 
      V mrazivom počasí smevšetci o 10.00 vytvorili spoločnú živú stužku na školskom dvore. 
      Kampaň Červené stužky sme ukončili výbornou prednáškou pre prvákov, ktorá sa uskutočnila 6.12.

     • Deň otvorených dverí 2018

     • Dňa 7. 12. 2018 Vás srdečne pozývame na Deň otvorených dverí na Obchodnej akadémii v Liptovskom Mikuláši. Zaujímate sa o ekonomiku, manažment, podnikanie či účtovanie? Vidíte budúcnosť v cudzích jazykoch, práve a komunikačných zručnostiach? Dostanete to a ako bonus pribalíme dobrú atmosféru, nové zážitky a desiatky zaujímavých aktivít, ktoré pripravujeme pre našich študentov. OBCHODNÁ AKADÉMIA - KVALITNÉ ŠTÚDIUM AJ PRIESTOR NA SEBAREALIZÁCIU

     • Oceňovanie najlepších študentov ŽSK

     • Dňa 10. októbra 2018 si prevzal z rúk ministerky školstva M. Lubyovej ocenenie náš štvrták, žiak ekonomického lýcea, Lukáš Salak. Ocenenie za výborné študijné výsledky a reprezentáciu školy si Lukáš prevzal v Dolnom Kubíne aj za prítomnosti prednostu Okresného úradu ŽSK Michala Lavríka. Celá slávnosť bola spojená s kultúrnym programom a záverečným rautom.

      Lukáš je aktívnym členom Žiackej školskej rady, Ambasádorskej školy Európskeho parlamentu, reprezentuje školu na súťažiach a odborných olympiádach a v minulom školskom roku bol úspešným riešiteľom Ekonomickej olympiády a dostal sa až do celoslovenského kola. Zároveň dosahuje výborné študijné výsledky.

      Lukášovi prajeme veľa úspechov aj v ďalšom štúdiu a živote.

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka školy OA Lipt. Mikuláš Vám oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii šk. roka na ZŠ, SŠ, ZUŠ, na prakt. školách, na OU a na JŠ v znení vyhlášky MŠ SR č. 518/2010 Z.z.

      udeľuje z organizačných dôvodov riaditeľské voľno

      žiakom Obchodnej akadémie Lipt. Mikuláš nasledovne dňa 29. októbra 2018 - 1. - 4. ročník.

     • Účelové cvičenie

     • Súčasťou školského vyučovania a výchovy mládeže sú aj špeciálne zamerané účelové cvičenia. V októbri 2018 sme v rámci ÚC okrem iného upevňovali vzťah k životnému prostrediu a environmentálnemu povedomiu. Študenti 2. ročníka absolvovali nenáročnú turistiku na Háj Nicovô a v rámci nej čistili zeleň od odpadu, ktorý tam nechali ľudia. Cez Háj prešli až na Podbreziny, do separačnej haly. Tam sa pod odborným vedením zamestnankyne nielen dozvedeli o postupe a mechanizme separácie a spracovania odpadu, ale aj videli prácu v separačnej hale.

      Odpad je problém, s ktorým sa ľudstvo v posledných rokoch trápi čoraz viac. Snáď mladá generácia nájde spôsob a cestu, ako sa vyhnúť produkovaniu takého množstva odpadu a ako ho ekologicky spracovávať.

     • Návšteva Osvienčimu

     • V piatok 14. 9. 2018 sme so žiakmi 2.A, 3.A, 3.B a 4.A navštívili bývalé koncentračné tábory v Osvienčime. Aj keď tieto miesta v nás stále vyvolávajú úzkosť, je potrebné, aby mladá generácia poznala históriu, jej svetlé aj temné stránky. Nasledujúce generácie sa môžu poučiť z chýb a tragédií minulosti, pretože podobné zverstvá sa už nikdy nesmú zopakovať.

      V priestoroch koncentračného tábora nám sprievodkyňa rozprávala o fungovaní a organizácii táborov, spoznali sme cestu ,,pracujúcich“ od úvodnej selekcie až k posledným chvíľam niekedy až priveľmi krátkych životov. Žiaci mali možnosť vidieť a prechádzať cez miesta, na ktorých nevinní ľudia umierali veľmi násilným a tragickým spôsobom. Mohli vidieť veľké množstvo zachovaných predmetov po obetiach táborov, spôsob ich každodenného ,,života“ a napokon, mohli sa pozrieť do tvárí miliónov trpiacich prostredníctvom autentických fotografií.

     • Otvorenie školského roka

     • Nový školský rok bol 3. 9. 2018 odštartovaný aj s našou pani župankou Erikou Jurinovou. Všetkým žiakom aj učiteľom prajeme úspešný rok krásne a veselé dni, veľa trpezlivosti a múdrosti pri práci aj štúdiu.

    • Oznam školskej jedálne k začiatku školského roka 2018/2019
     • Oznam školskej jedálne k začiatku školského roka 2018/2019

     • Upozornenie pre žiakov OA : Na stravu od 04.09.2018 budú prihlásení žiaci, ktorí majú preplatok stravy alebo uhradia platbu na účet ŠJ do 28.08.2018. Skontrolujte si svoje kontá na stránke www.strava.cz

      Žiaci 1.ročníka OA - dostanú 03.09.2018 prihlášku a vypísaný šek od triednej učiteľky

       

      Upozornenie pre žiakov ubytovaných v ŠI OA : Na stravu od 03.09.2018 budú prihlásení žiaci, ktorí majú preplatok alebo uhradia platbu na účet  ŠJ do 28.08.2018. Po tomto termíne musíte zdokladovať platbu /šek,.../. Skontrolujte si svoje kontá na stránke www.strava.cz.

      Všetci stravníci ŠI si donesú vyplnenú prihlášku na stravovanie, a musia mať čip alebo kartu ISIC.

      Žiaci 1.ročníka, noví žiaci donesú 02.09.2018  :

      1.vyplnenú prihlášku na stravovanie

       2. zaplatený šek, resp.doklad o platbe          

       3. na čip 5,- € alebo kartu ISIC

       

      V prípade otázok kontakt 044/5541288, 0905668785

      Ďakujeme za porozumenie.

      Vedúca školskej jedálne

       

      Informacie_pre_ziakov_oa_1(1).pdf

      Pokyny_ubytovani_1(1).pdf

       

     • Komisionálne skúšky

     • Milí študenti, komisionálne skúšky sa budú konať dňa 30. augusta 2018 o 8.00 hod. Pred začatím komisionálnej skúšky sa dostavte za svojím vyučujúcim po inštrukcie.

     • Rozlúčka s maturantami

     • V piatok 25. 5. 2018 sme sa v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa rozlúčili s úspešnými absolventmi našej školy. Tí, ktorí ešte pred pár týždňami drali lavice a lámali si hlavy nad učivom, sú dnes držiteľmi maturitných vysvedčení, certifikátov SOPK a certifikátov Omega od firmy KROSS. Našim čerstvým absolventom prajeme v živote všetko dobré a veľa osobných aj profesionálnych úspechov.

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • oalm@oalm.eu
   • +421 44 5541288 spojovateľka +421 905 435162 riaditeľka školy
   • Nábr. K. Petroviča 1571 031 47 Liptovský Mikuláš Slovakia
   • 31926754
   • 2021484421
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje