• Obchodná akadémia vám otvorí cestu k atraktívnemu povolaniu
     • Obchodná akadémia vám otvorí cestu k atraktívnemu povolaniu

     • O pár týždňov sa žiaci základných škôl budú rozhodovať, kam na strednú školu. Dobré rozhodnutie bude základom pre ich smerovanie v budúcnosti. Veľa deviatakov však ešte nemá presnú predstavu, čo by chceli v živote robiť. Preto im ponúkame štúdium, ktoré ich odborne pripraví na uplatnenie sa v praxi hneď po skončení strednej školy, ale zároveň poskytne kvalitnú prípravu pre tých, ktorí sa rozhodnú študovať na vysokej škole.

      Obchodná akadémia v Liptovskom Mikuláši poskytuje žiakom už viac ako 20 rokov úplné stredné ekonomické vzdelanie.

      Obchodná akadémia v Liptovskom Mikuláši poskytuje žiakom už viac ako 20 rokov úplné stredné ekonomické vzdelanie. Vyučovanie ekonomiky, práva, marketingu, či účtovníctva sú ťažiskovými odbormi štúdia, pričom v treťom a štvrtom ročníku je do vyučovania zahrnutá aj súvislá odborná prax. Prax prebieha vo firmách v regióne, avšak v súčasnosti škola štartuje projekt, pomocou ktorého by naši žiaci mohli absolvovať prax v zahraničí. Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti je ovládanie cudzích jazykov priam podmienkou pre získanie dobrej práce, všetci naši žiaci sa učia dva cudzie jazyky a dotácia hodín angličtiny je posilnená.

       

      Budúcich podnikateľov, či majiteľov firiem pripravujeme v školskej cvičnej firme, v ktorej sa žiaci naučia manažovať chod firmy od jej založenia až po likvidáciu a administratívna, právna a marketingová príprava je jej neodmysliteľnou súčasťou.

       

      Zárukou kvalitného vzdelávania je aj dobrá vybavenosť školy. Každá odborná učebňa disponuje interaktívnou tabuľou, dataprojektorom, samozrejmosťou je 5 učební vybavených počítačmi, notebookmi, či tabletmi. Okrem technickej vybavenosti sa škola môže pochváliť telocvičňou, posilňovňou, pingpongovými stolmi, veľkým športovým areálom s futbalovým aj floorbalovým ihriskom a atletickou dráhou.

      Keďže máme skúsenosti s prácou so športovo talentovanými žiakmi, poskytujeme im aj naďalej možnosť vyučovania upraveného pre potreby ich športového rozvoja, prípadne im ponúknuť individuálny učebný plán. Okrem toho ponúkame svojim žiakom každý školský rok exkurzie, návštevy firiem, veľtrhov, ale aj zahraničné školské zájazdy. Pobyty a náklady prispôsobujeme možnostiam rodičov.

      Najväčším prínosom pre školu a vzdelávanie je participácia v regionálnych, štátnych, ale aj medzinárodných projektoch. Okrem toho, že vďaka nim pribudla do školy technika a vybavenie, učitelia sa zúčastnili kurzov pre moderné vzdelávanie a žiakom bolo umožnené získať certifikáty, osvedčenia, či cestovateľské skúsenosti.

      V školskom roku 2017/18 otvára Obchodná akadémia v LM dva odbory.

       

      EKONOMICKÉ LÝCEUM

      Štúdium je kombináciou všeobecného základu gymnaziálneho učiva a odborného zamerania ekonomického smeru. ŠkVP je zameraný na kvalitnú prípravu k štúdiu na VŠ u nás aj v zahraničí. Reagujeme na požiadavky VŠ ekonomického a právnického zamerania.

       

      OBCHODNÁ AKADÉMIA

      Pripravujeme absolventov na prácu v obchodno-podnikateľských funkciách v tuzemskom aj medzinárodnom obchode, finančníctve, cestovnom ruchu a v ďalších službách súkromného a štátneho sektoru.

      Súčasťou vzdelávacieho balíčka by od budúceho školského roka malo byť aj získanie vodičského preukazu. Autoškola bude pre našich žiakov finančne výhodnejšia a bude prebiehať v poobedných vyučovacích hodinách a žiaci sa budú môcť sami rozhodnúť, či ju absolvujú.

      Absolventi Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši pracujú v súčasnosti v mnohých atraktívnych povolaniach v oblasti cestovného ruchu, ekonomiky, práva, školstva, napríklad ako manažéri, účtovníci, ekonómovia, učitelia, hovorcovia.

     • Oznam pre držiteľov preukazov ISIC/EURO26

     • Preukaz ISIC 09/2018 Od 1.6.2017 je možné obnoviť platnosť ISIC preukazov objednaním prolongačnej známky ISIC 09/2018.

      „Mať platný ISIC sa oplatí. Známku ISIC 09/2018 si objednajte cez www.objednaj-preukaz.sk.  Počas prázdnin bude známka doručená poštou na domácu adresu“  Počas prázdnin totiž platí: známky objednané školou - posielame na školu. Známky objednané cez internet – posielame na domácu adresu priamo žiakom.

       

     • Obchodná akadémia v Liptovskom Mikuláši v roku 2015_2017 realizuje medzinárodné a domáce projekty

     • SCHVÁLENÉ PROJEKTY REALIZOVANÉ ŠKOLOU V ROKOCH  2013 – 2017

      1.

      Nové kompetencie pedagógov a absolventov školy

      ASFEU

      2014–17

      2.

      Rozvoj stredného odborného vzdelávania

      ŠIOV

      2014-17

      4.

      Digitálne vzdelávanie

      CTI_UIPS

      2014-17

      5.

      Spolupráca s VŠ

      2013 - ...

      6.

      Zvyšovanie kvality vzdelávania na stredných školách

      NÚCEM

      2014 - ...

       

      MALÉ PROJEKTY

      1.

      Exkurzie

      2013 - 2017

      2.

      Viac ako peniaze

      2014 ...

      3.

      E - testovanie

      2014 - ...

      4.

      On-line ekonómia

      2014

       

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • oalm@oalm.eu
   • +421 44 5541288 spojovateľka +421 905 435162 riaditeľka školy
   • Nábr. K. Petroviča 1571 031 47 Liptovský Mikuláš
   • 31926754
   • 2021484421
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje