• Míľa pre mamu

     • 12. mája 2018 boli naši študenti aktívnou súčasťou realizačného tímu akcie Míľa pre mamu. Strávili milý a príjemný deň uprostred detí a rodín, ktoré si prišli akciu vychutnať. MC Zornička Obchodnej akadémii adresovala slová vďaky:

      Dovoľte, aby sme Vám srdečne poďakovali za vynikajúcu spoluprácu, ktorou ste podporili rodinné popoludnie Míľa pre mamu 2018, organizované Úniou materských centier ako najväčšiu oslavu Dňa matiek na Slovensku. Akcia pre malých i veľkých sa tradične konala v sobotu v predvečer Dňa matiek, 12. mája 2018. Míle pre mamu sa v tomto roku v Liptovskom Mikuláši zúčastnilo 722 zaregistrovaných návštevníkov, dovoľujeme si však tvrdiť, že ich bolo omnoho viac. Na celom Slovensku a v zahraničí sa míle, ktorá mala v tomto roku už 15. ročník zúčastnilo 29 731 zaregistrovaných účastníkov.

      Deti si odniesli veľa zážitkov, zažili plno zábavy, hier a veselosti. Týmto spôsobom by sme Vám radi poďakovali, že aj vďaka dobrovoľníkom z Obchodnej Akadémie, ktorí medzi nás priniesli dobrú náladu, sa podarilo vyčariť úsmev na tvárach mnohých detí.

     • Živá knižnica

     • Do galérie Živá knižnica boli pridané fotografie.

         Dňa 14. 11. 2018  sme my, žiaci I. A triedy,  navštívili Živú knižnicu v Žiline.

         V priebehu exkurzie sme sa oboznámili so životmi a príbehmi rôznych ľudí. Spolu tam bolo celkom 10 ,,živých kníh“ , spomedzi ktorých sme si mali vybrať , ktoré nás najviac zaujali. Všetky príbehy boli zaujímavé, smutné, ale boli dôkazom toho, že sa netreba vzdávať.

         Napríklad pán profesor Traubner, ktorý nám opísal život za 2. svetovej vojny, ďalej mladá Mirna, ktorá žila v Iraku a kvôli ťažkým podmienkam prišla na Slovensko, kde úspešne študuje na gymnáziu už tretí rok. Nepočujúca Barbora, ktorá napriek svojmu hendikepu dosiahla vysokoškolské vzdelanie a vychováva dve krásne deti. Posledná zo ,,živých kníh“, ktorú sme navštívili, bola Eva. Matka dvoch adoptívnych rómskych detí, ktorá žiarila šťastím a láskou.

         V oddychových pasážach sme sa učili znakovú reč a odpovedali na otázky od zástupcov programu Erasmus +, vďaka ktorému sme dostali hodnotné darčeky, ako napríklad zvýrazňovacie perá, zápisníky, písacie potreby a mnoho ďalších. Cieľom exkurzie bolo dozvedieť sa o životoch ľudí v ťažkých životných situáciách.

      Laura Jarottová

       

     • Imatrikulácie

     • Do galérie Imatrikulácie boli pridané fotografie.

      V posledný októbrový piatok  si pripravili tretiaci našej školy  spolu so Žiackou školskou radou uvítanie prvákov medzi študentov Obchodnej akadémie v LM. Konalo sa to v školskej telocvični v duchu HALLOWEEN. Všetci sme sa dobre zabavili a bližšie spoznali našich tohtoročných prvákov. Počas imatrikulačného týždňa museli chodiť oblečení podľa zadania a na spestrenie k tomu ešte tancovali a spievali. Všetci sme si pozorne všímali , kto sa ako k tomu postavil a ako odmenu pre toho, kto sa najviac snažil, sme mali pripravené prekvapenie. Na imatrikuláciách sa stal kráľom a nemusel plniť nie vždy príjemné úlohy. Tak isto sme si všímali aj tých ktorý si svoje povinnosti počas týždňa neplnili a jeden s nich sa stal sluhom. Prváci museli plniť rôzne úlohy, za ktoré dostali ,,sladkú odmenu".  Takisto sme privítali aj našich nových profesorov, ktorých úlohou bolo  zatancovať valčík.

      Veríme,  že sa všetkým naše privítanie páčilo a budú naň v dobrom spomínať.

     • Zápis na Obchodnú akadémiu Liptovský Mikuláš

     • Odovzdávanie rozhodnutí - dňa 18. 5. 2018 a zápis na štúdium - dňa 21. 5. 2018  od 7.00 do 15.00 hod.

      Zápisný lístok vydá žiakovi základná škola. Ak sa žiak nezapíše v určenom termíne, rozhodnutie o prijatí stráca platnosť. Zápisný lístok si musí prevziať zákonný zástupca žiaka osobne proti podpisu na sekretariáte školy.

      Pri neprijatí žiaka na strednú školu sa môže zákonný zástupca odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia na adresu uvedenú v rozhodnutí.

     • Návšteva filmového predstavenia

     • Triedy IIA, IIB, IIIA, IIIB sa v utorok 22. 05. 2018 zúčastnia filmového predstavenia v Bábkovej sále DK. Zraz je o 8:45 pred Domom kultúry. Vstupné 3 € (je možné využiť aj kultúrny poukaz "kino alebo ľubovoľné podujatie") a informované súhlasy doniesť do štvrtku 17. 05. 2018 p. p. Jánošíkovej alebo p. p. Peniaškovi.

     • Ekonomická olympiáda

     • Pred pár týždňami bojovali naši študenti na Ekonomickej olympiáde v Žiline. Vtedy sa prebojovali 5 naši najlepší žiaci až do krajského kola spomedzi 4000 súťažiacich. Päťdesiati najlepší z celého Slovenska sa stretli v Bratislave. Do celoslovenského kola sa prebojoval náš Lukáš Salák z III.A triedy. Úroveň súťaže bol vysoká a nestačili tu len naučené vedemosti, súťažiaci museli disponovať schopnosťou indukcie aj dedukcie, analýzy a logického myslenia. Lukáš získal certifikát a možnosť prijatia na štúdium ekonomiky na VŠ bez prijímacích skúšok. Gratulujeme!

     • Oceňovanie učiteľov

     • Pri príležitosti Dňa učiteľov predsedníčka ŽSK Erika Jurinová odovzdala ocenenia vybraným pedagógom zo Žilinského kraja. Medzi ocenenými bola aj naša kolegyňa z Obchodnej akadémie Zuzana Jánošíková. Gratulujeme a prajeme v ďalších rokoch veľa entuziazmu, trpezlivosti a tvorivosti. Takých učiteľov, ktorí milujú svoju prácu a žiaci ich majú radi, uznávajú ich a rešpektujú, si treba vážiť.

     • Športové úspechy našich študentov

     • Po úspešnej reprezentácii mesta v ľadovom hokeji, kde naši štvrtáci Vlado Vybíral, Lukáš Žiak a Adam Nechaj posilnili tím Liptovského Mikuláša v Tipsport lige, boli tento týždeň naši študenti úspešní aj v ďalších športových súťažiach. V Ružomberku vyhrali chlapci okresný turnaj vo veľkom futbale a postúpili do krajského kola. Gratulujeme!  

      Zároveň prišla správa od trénera juniorov vo florbale, že Marek Nehila so svojím florbalovým družstvom vyhrali Juniorskú ligu stredného Slovenska a vybojovali si tak účasť v juniorskej extralige pre sezónu 2018/19.  

      Držíme palce aj ďalšiemu šikovnému športovcovi, žiakovi II.B triedy Michalovi Mrázikovi, ktorý v rukom Čeľabinsku bojuje v ľadovom hokeji na svetovom šampionáte hráčov do 18 rokov.

      Tešíme sa z každého úspechu našich športovcov :)

       

    • Poukázanie 2% z dane pre Občianske združenie EKONÓM pri OA Lipt. Mikuláš
     • Poukázanie 2% z dane pre Občianske združenie EKONÓM pri OA Lipt. Mikuláš

     • Vážení rodičia a priatelia školy, mnohí z Vás sa už v minulých rokoch rozhodli pomôcť škole poukázaním 2% alebo 3% zo svojich daní na účet nášho občianskeho združenia. Z takto získaných finančných prostriedkov ste počas uplynulých rokov prispeli na zakúpenie dvoch interaktívnych tabúľ, na časť výdavkov študentov počas exkurzií doma i v zahraničí, na zakúpenie materiálu a vybavenia pre cvičnú firmu. Pomohli ste pri kúpe športových potrieb, podpore účasť detí na rôznych súťažiach a pod. Za túto pomoc Vám ďakujeme.

      Zároveň sa obraciame na Vás s prosbou i v tomto roku poukázať 2% alebo 3% zaplatenej dane nášmu Občianskemu združeniu Ekonóm v zmysle zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmu. Získané finančné prostriedky by sme chceli využiť na ďalšie zlepšovanie vzdelávacích a pracovných podmienok našich detí.

      V prípade, že sa rozhodnete takto pomôcť našej škole, vyplňte Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov. Potrebné tlačivá s pripravenými údajmi o našom OZ si môžete stiahnuť priamo tu:

      Vyhlásenie o poukázaní podielu zalatenej dane z príjmov fyzickej osoby

      Potvrdenie o zaplatení dane zo zavislej činnosti

     • Sme víťazi!

     • Dňa 10. januára 2018 sme v priestoroch mestského úradu preberali cenu za najkrajšiu vianočnú výzdobu v kategórii stredné školy. S počtom hlasov 285 sme boli jednoznační víťazi. Krásnu a originálnu výzdobu zrealizovali žiaci III.B triedy a fotografiu urobila Kamila Košecká z I.A triedy. Vďaka nim sa teraz môžme tešiť zo športovej výbavy a poukážok do športových zariadení.

    • Komisionálne skúšky
     • Komisionálne skúšky

     • Komisionálne skúšky pre žiakov s individuálnym študijným plánom budú prebiehať v dňoch od 15. do 26. januára. Žiaci, ktorí nemajú IŠP, ale na základe uvoľňovania z dôvodu reprezentácie a pod. nebudú môcť mať uzatvorené známky, dajú žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky do 12. januára 2018.

     • Slovenčinársky milionár

     •      13. december bol pre naše študentky Vanesu Urbanovú a Vladimíru Račkovú zo IV.A triedy šťastným dňom. V súťaži Slovenčinársky milionár sa im podarilo prebojovať sa medzi najlepších 6 škôl zo Slovenska. Ich úspech je o to väčší, že medzi tými najlepšími sa ocitlo 5 gymnázií a len jedna odborná škola  - tá naša.

            Súťaž bola zameraná na vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry a pozostávala zo 4 kôl, pričom po 1. kole zostalo z 22 škôl už len 11. Po 2.kole boli naše dievčatá dokonca na 3.mieste. Do finálového 4. kola sa dostali gymnáziá z Bratislavy a Spišskej Novej Vsi, ktoré si odniesli pekné ceny. Naše dievčatá si síce vecnú cenu neodniesli, sú však bohatšie o novú skúsenosť a dobrý pocit z pekného umiestnenia v náročnej súťaži.

     • Prvá a jediná v Žilinskom kraji

     • Liptovský Mikuláš – Ambasádorska škola Európskeho parlamentu je titul,ktorý získalo za úspešné zvládnutie rovnomenného programu pätnásť slovenských stredných škôl. Obchodná akadémia v Liptovskom Mikuláši(OA)je prvou a jedinou v Žilinskom samosprávnom kraji.

      „Projekt EPAS realizujú v spolupráci s Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu(IKEP),Academi Istropolitana Nova a Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku. Nevyhnutnosť rozširovať povedomie o Európskej únií(EÚ) a parlamentnej demokracii medzi mladými potvrdzuje sám život. Zároveň aj uplatniť aktuálne praktické vedomosti,“ informuje Soňa Mellek z IKEP v Bruseli.

      Okrem edukačných úloh-Deň Zeme, Deň Európy, Mladá Európan apod zahŕňa relevantné informácie a fakty o EÚ,priamu skúsenosť s európskym občianstvom,čo to znamená pre každodenný život,aby mladí ľudia dostali šancu na pozitívne zmeny. „Stredoškolskí učitelia nesú svoj diel spoluzodpovednosti za to,že účasť mladých vo voľbách do EP u nás patrí k najnižším v celej EÚ. Program by mal tak rozšíriť vedomosti,lebo iba informovaní, vzdelaní ľudia sú sebavedomými občanmi Slovenska i EÚ,“ tvrdí Ján Chovanec, koordinátor EPAS a TEUS - Slovenskí učitelia pre Európu, ktorý je aj krajským predsedom Olympiády ľudských práv.

      Niektorí navštívia v rámci programu Euroscola a Európskeho stretnutia mládeže Štrasburg.„Teší nás úspech žiakov. Potvrdzuje sa,že vyše dvadsať rokov poskytujeme tu kvalitné vzdelanie, pripravujeme absolventov pre obchodno-podnikateľské funkcie v domácom i v medzinárodnom obchode,finančníctve,cestovnom ruchu. Vyučovanie ekonomiky, marketingu,účtovníctva,práva sú ťažiskovými odbormi,pričom v 3.a 4.ročníku naši žiaci absolvujú súvislú odbornú prax vo firmách,najmä v regióne,ale i v zahraničí,“ pripomína A. Dvorščáková, riaditeľka Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši.

      Vyhodnotenia v aule Právnickej fakulty UK sa zúčastnili aj reprezentanti ďalších dvoch desiatok stredných škôl,zapojené do nového ročníka programu EPAS. „Záujem škôl o programy tohto typu podporujú medzi mladými povedomie o Európe a európskej parlamentnej demokracii. Venujú pozornosť každodennému životu, najmä tomu,čo je možné spraviť pre lepšiu budúcnosť EÚ,podľa   predstáv mladých,“ zdôrazňuje R. Hajšel, riaditeľ IKEP.

      Ocenenie,podľa riaditeľky A. Dvorčákovej súvisí so snahou zvyšovať kvalitu vedomostí absolventov akadémie. Viacerí z nich pôsobia v atraktívnych povolaniach v cestovnom ruchu, ale i právnych službách,ekonomike,školstve a inde. „V ekonomickom lýceu je predmet rétorika a projektové vyučovanie,“ dodáva A. Dvorščáková.

      LACO HÁMOR    foto: autor

     • Rodičovské združenie

     • Milí rodičia,

      dňa 3. 10. 2017 o 16.00 sa uskutoční plenárna schôdza rodičov v priestoroch školskej klubovne na ŠI. Po nej sa budú konať rodičovské schôdzky jednotlivých tried. 

      Program plenárnej schôdze:

      1.) Privítanie a predstavenie

      2.) Vyhodnotenie šk. roka 2016/17

      3.) Správa o hospodárení s príspevkom z Rady rodičov

      4.) Informácia o zahraničnej praxi

      5.) Plány a aktivity v šk. roku 2017/18

      Srdečne Vás pozývame!

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • oalm@oalm.eu
   • +421 44 5541288 spojovateľka +421 905 435162 riaditeľka školy
   • Nábr. K. Petroviča 1571 031 47 Liptovský Mikuláš Slovakia
   • 31926754
   • 2021484421
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje