• Týždeň farieb

     • Veselý a pestrý bol týždeň farieb. Naša žiacka školská rada si pripravila na nás počas valentínskeho týždňa zaujímavú úlohu - každý deň prísť obečený v inej farbe. A tak sa valentínsky pondelok vynímal vo farbe lásky - červenej. Utorok bol modrý, streda hnedá, vo štvrtok sme prišli v ružovej farbe a piatok to zakľúčil všetkými obľúbenou čiernobielou kombináciou. Každý deň sme sa fotili a tešili zo všetkých tých farebných odtieňov. A hľa, napriek tomu, že sme každý iný, dobre sme sa spolu zabavili a spestrili si ten náš školský život :)

     • Valentín na obchodnej akadémii

     • Pestrý a bláznivý, taký bol týždeň farieb. Začal sa vlastne valentínskym dňom. V týždni pred Valentínom pribudli valentínska výzdoba a Žiacka školská rada pripravila schránku na valentínske odkazy a tak sme všetci čakali, kto dostane nejaký pekný list :) V pondelok na Valentína sme prišli (takmer) všetci v červenom - to bola farba toho dňa. Žiaci poroznášali valentínske pozdravy, učitelia sa tešili (lebo aj im sa ušlo), všetci sme sa fotili a usmievali na seba.

       

     • Deň otvorených dverí - VIDEO

     • Vitajte na našej obchodnej akadémii. Keďže situácia nedovoľuje, aby sme zorganizovali deň otvorených dverí prezenčnou formou, krátkym videom sa Vám pokúsime predstaviť našu školu, život v nej a aj možnosti, ktoré štúdium ponúka.

    • Týždeň farieb
     • Týždeň farieb

     • Každý z nás je iný a preto je svet zaujímavý. Spolu sa nenudíme, je nám fajn a zažijeme kopec zábavy. Navzájom si pomáhame a rešpektujeme sa. A sme kreatívni :)

      Pred nami je zaujímavý týždeň - Colour challenge. Týždeň, kedy musíme prísť každý deň oblečení v konkrétnej farbe - žiaci aj učitelia. Tak kto má guráž?

     • Prijímacie konanie 2022/2023

     • Od 1. februára si deviataci môžu podať prihlášku na stredné školy. Termín podania prihlášky na vzdelávanie v strednej škole sa zjednotil a pre všetky odbory vzdelávania je rovnaký. Prihlášku je potrebné podať do 20. marca. Tento rok nadobudla účinnosť novela školského zákona, ktorá upravuje aj spôsob podávania prihlášky na stredné školy pre školský rok 2022/2023.

      Po novom bude zákonný zástupca vypĺňať iba jednu prihlášku. Žiak si môže podať prihlášku na maximálne štyri odbory, z toho najviac dva, ktoré si nevyžadujú overenie nadania a talentu a najviac dva odbory, na ktoré sa robia talentové skúšky. Poradie škôl na prihláške, ktoré vyjadruje záujem žiaka, má len informačný charakter pre riaditeľov základných a stredných škôl. Žiaci majú stále možnosť potvrdiť rozhodnutie o prijatí na vzdelávanie v ktorejkoľvek zo škôl, na ktorú boli prijatí.

      Prihlášku je možné podať elektronicky alebo v listinnej podobe (na tlačive MŠVVaŠ SR) s podpismi oboch zákonných zástupcov. Prihláška je platná aj s podpisom jedného z rodičov, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden z nich, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi  strednej školy písomné vyhlásenie, alebo o tomto fakte existuje rozhodnutie súdu.

      Riaditeľ strednej školy môže prijať iba kompletnú prihlášku uchádzača o strednú školu, čo znamená, že musí obsahovať všetky požadované prílohy. Ak tomu tak nie je, riaditeľ vyzve rodičov na doplnenie prihlášky, aby ju do určeného termínu skompletizovali.

      Termín podania prihlášky je pre všetky odbory vzdelávania rovnaký. Prihlášku treba podať do 20. marca.

      Prijímacie konanie sa bude konať v dvoch termínoch, v prípade odborov, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania bude prvý termín 2. mája (v prípade potreby aj 3.5.) a druhý termín 9. mája (v prípade potreby aj 10.5.) pri odboroch, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností (tzv. talentové odbory), sa bude prvý termín konať 4. mája (v prípade potreby 5.5. aj 6.5.) a druhý termín 11. mája (v prípade potreby aj 12.5. a 13.5.).

     • Začni písať svoj rok 2022...

     • Náš nový rok 2022 na Obchodnej akadémii sme začali písať trošku netradične... Žiacka školská rada si pripravila aktivitu, ktorá pozostávala z dvoch častí.

      Študenti si mohli najprv vyskúšať pradávne tradície, ktoré robili naše staré mamy, aby si zabezpečili šťastný a úspešný nový rok. Prezliekali periny a odľahčili tak prácu gazdinkám, aby sa počas roka neupracovali na smrť. Hľadali vo vianočke hrach, aby mali v nasledujúcom roku šťastie a bohatstvo. Rozhodovali o tom, či je vhodné vpustiť na Nový rok do domu staršiu dámu alebo mladšiu. Keď sa ocitlo pred prahom domu mladé dievča, znamenalo to pre miestnych obyvateľov dobré znamenie. Ak ste ale do domu nechali vstúpiť starú ženu, neveštilo to naopak nič pekné. A napokon, obišli so svojím školským ,,kufrom“ triedu, aby si zaručili bezpečie na ich nadchádzajúcich cestách.

      Potom sme si zavinšovali tradične...a začali písať svoj rok 2022. A to hneď novým perom, za ktoré ďakujeme Rade mládeže Žilinského kraja.

      Študenti a zamestnanci našej školy mohli tak pripojiť vlastné želanie do nášho spoločného novoročného priania.

      A tu je výsledok:

     • Ekonomická olympiáda

     • Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili do Ekonomickej olympiády, ktorú organizuje INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz. Na základe výsledkov školských kôl do krajského kola postupujú dvaja žiaci štvrtého ročníka našej školy Dominika ŠinkováLukáš Murgoš. Prajeme im veľa šťastia a správnych odpovedí v krajskom kole olympiády.
       

    • Červené stužky
     • Červené stužky

     • Naša škola sa každý rok zapája do kampane Červené stužky. 1. december je Svetový deň boja proti AIDS, preto sa začiatok decembra spája aj s aktivitymi, ktoré zvyšujú povedomie ľudí o tomto ochorení. Kampaň je zároveň spájaná s finančnou zbierkou a jej odborný garant je Ministerstvo zdravotníctva SR. 

     • Mikulášska nádielka

     • Na Mikuláša rozdávali radosť aj žiaci z internátu Obchodnej akadémie v LM. Tento rok potešili detičky z pediatrického oddelenia v našej liptovskej nemocnici. Sú to síce drobné dary, ale dôležité je, že naši teenageri majú dobré srdiečka a chcú robiť radosť iným. :) 

    • Projekt Startup zone
     • Projekt Startup zone

     • Koncom októbra sme finišovali na projekte "Startup zone na OALM" Tento projekt vymyslela žiacka školská rada a jeho cieľom bolo vytvorenie Startup zone, kde by mali žiaci priestor na komunikáciu, prípravu a realizáciu rôznych aktivít, diskusie ŽŠR či trávenie voľného času. Financie na realizáciu projektu pochádzajú z grantovej výzvy ŽSK "Podaj mi ruku"

      Startup zóna je zariadená novým nábytkom, paletovým sedením a tuli vakmi, žiaci majú k dispozícii vybavenie a hry na trávenie voľného času a diskusie v tímoch. Naša žiacka školská rada sa podiľala nielen na tvorbe myšlienky projektu, ale aj na vyhľadávaní zariadenia, hodnotenia cenových ponúk a samotnej príprave priestorov. 

      Tešíme sa na nové nápady, ktoré vzniknú v našej Startup zóne

       

       

       

    • Pozvánka na prezentáciu cvičnej firmy KAIVYS s. r. o.
     • Pozvánka na prezentáciu cvičnej firmy KAIVYS s. r. o.

     • Vážené vedenie školy, učiteľský zbor a žiaci našej školy,

       

      III. A Vás pozýva na prezentáciu cvičnej firmy KAIVYS s. r. o., ktorá sa bude konať  26. októbra 2021, počas desiatovej prestávky (9:40-10:00) v prechodnej miestnosti pri učebni IVT3.  Ďalšie informácie nájdete na našom instagramovom účte @kai.vys .

       

      Teší sa na Vás celý kolektív III. A.

       

      PS: Nezabúdajte na proticovidové opatrenia. Rúško, Ruky, Rozostup.

    • Odborné workshopy na ekonomické témy
     • Odborné workshopy na ekonomické témy

     • V spolupráci s OZ Mladý podnikavec opakovane pripravujeme pre žiakov našej školy odborné workshopy na rôzne ekonomické témy.

      V septembri 2021 sme v priestoroch Obchodnej akadémie Liptovský Mikuláš realizovali projekt pre žiakov 3. ročníka s názvom: Mladý podnikavec - workshopy finančnej gramotnosti pre žiakov stredných škôl, ktorý bol podporený z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a výzvy OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 – Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov.

      Zaujímavé formy práce, interaktívne činnosti mali našich žiakov hlbšie oboznámiť so základnými oblasťami pracovného hospodárenia, finančného hospodárenia rodiny, základných ekonomických pojmov, inflácie. Na základe teórie si žiaci pripravovali praktickú situáciu zameranú na správne hospodárenie rodiny, ktorú si následne aj pred svojimi spolužiakmi odprezentovali. 

      II. blok workshopov sa uskutoční 27. októbra a už dnes sa tešíme na témy uchopené inými metódami, ktoré zvýšia odbornosť našich žiakov. 

     • Moderné témy vo vzdelávaní na OA

     • Affiliate sieť Dognet škole venovala knihy pre študentov

      Keďže do vyučovania zapájame témy a problematiku, ktoré korešpondujú s modernou a technicky vyspelou spoločnosťou, vítame spoluprácu s affiliate siete Dognet V rámci vzdelávacích aktivít naša škola dostala od spoločnosti niekoľko desiatok kníh, ktoré sa venujú online marketingu, tvorbe webu a internetových projektov.

      Kniha Tvorba zarábajúceho webu krok za krokom sa bude hodiť na predmety digitálna kancelária a online marketing, ktoré sa u nás vyučujú. Okrem týchto kníh nám poskytli aj desiatkych kníh 123 tipov pre online a affiliate marketing a Tvorba úspešného zarábajúceho blogu.

      Affiliate sieť Dognet, ktorá nám knihy darovala, pôsobí ako online reklamná sieť na Slovensku, v Česku a ďalšćh 5 krajinách Európy. Okrem siete prevádzkuje napríklad aj projekt Bonipo.sk či Ecommerce Bridge.

      Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

    • Otvorenie školského roka
     • Otvorenie školského roka

     • Milí študenti, 

      slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa bude konať dňa 2. septembra 2021 o 8.30 hod. na školskom ihrisku Obchodnej akadémie LM (v prípade zlého počasia v telocvični).

      Tešíme sa na Vás. 

       

     • Mladí podnikavci

     • Súčasťou vzdelávania na obchodnej akadémii sú aj odborné semináre a workshopy pre žiakov. Naša škola je v školských rokoch 2020 – 2022 súčasťou projektu „Mladý podnikavec – workshopy finančnej gramotnosti pre žiakov stredných škôl“ - kód projektu: 312011ACM6.

      Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a výzvy OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 – Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov.

      Žiaci 3. a 4. ročníka v rámci projektu absolvujú workshopy, online webináre a konzultácie s odbornými lektormi v oblasti rozvoja finančnej gramotnosti. Žiaci získajú vedomosti a skúsenosti v problematike osobných financií, investovania, sporenia a všeobecného hospodárenia s peniazmi. Každý žiak po absolvovaní všetkých stretnutí získa certifikát a príručku finančnej gramotnosti v elektronickej alebo tlačenej verzii.

    • Výzva na obsadenie voľnej pracovnej pozície
     • Výzva na obsadenie voľnej pracovnej pozície

     • Obchodná akadémia,Nábr. K. Petroviča 1571, 03101 Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície vychovávateľa školského internátu.

      Termín nástupu: 1. september 2021

      Kvalifikačné predpoklady:
      - vysokoškolské vzdelanie prvého, druhého, tretieho stupňa študijného programu pedagogického smeru (vychovávateľstvo, alebo učiteľstvo, príp. DPŠ)
      - alebo stredoškolské vzdelanie študijného programu vychovávateľstvo.

     • Marketing v praxi

     • V rámci projektu Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou absolvujú naši žiaci predmet online marketing. Je to v súčasnosti žiadaná a dôležitá súčasť obchodu a podnikania. Preto pán profesor M. Kubáň zorganizoval aj niekoľko stretnutí s ľuďmi z praxe. To posledné bolo začiatkom júna s marketingovou pracovníčkou Slovenského zväzu ľadového hokeja Dankou Galicovou.

      Ďakujeme pani Galicovej za zaujímavý pohľad na marketing Rozprávala nám o práci social media manažéra v športe. Ľudia z praxe vedia dať mladým ľuďom iný (reálnejší) obraz o práci v marketingu či žurnalistike než poučky v knihách.

      Takže, viac ľudí z praxe do škôl a veľa nadšených a inovatívnych učiteľov :)

     • Odovzdávanie maturitných vysvedčení

     • 2. júna 2021 si prebrali maturitné vysvedčenia absolventi ekonomického lýcea a obchodnej akadémie. 

      Milí absolventi, detstvo je nenávratne za vami, čas strávený v školských laviciach sa stáva spomienkou a vy si možno práve teraz uvedomujete, že neviete, čo na vás v živote čaká, čo príde a kde začnete žiť svoj dospelý svet. Dnes vám odovzdáme vaše maturitné vysvedčenia a vy odídete do života. Myslite na to, že svoje životy budete mať v rukách vy sami. To, čo do nich vložíte, to sa vám vráti. Koľko snahy, pozornosti a aj lásky dáte, toľko úspechu a šťastia príde.

      Prajeme vám, aby vaše životy plynuli pokojne aby ste sa vždy mali na koho obrátiť, keď to budete potrebovať, ale aj aby ste sa vy sami stali oporou svojim rodinám a svojim blízkym.

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • oalm@oalm.eu
   • +421 44 5541288 spojovateľka +421 905 435162 riaditeľka školy
   • Nábr. K. Petroviča 1571 031 47 Liptovský Mikuláš Slovakia
   • 31926754
   • 2021484421
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje