Navigácia

 • Komisionálne skúšky

  Komisionálne skúšky

  Komisionálne skúšky pre žiakov s individuálnym študijným plánom budú prebiehať v dňoch od 15. do 26. januára. Žiaci, ktorí nemajú IŠP, ale na základe uvoľňovania z dôvodu reprezentácie a pod. nebudú môcť mať uzatvorené známky, dajú žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky do 12. januára 2018.

 • Slovenčinársky milionár

       13. december bol pre naše študentky Vanesu Urbanovú a Vladimíru Račkovú zo IV.A triedy šťastným dňom. V súťaži Slovenčinársky milionár sa im podarilo prebojovať sa medzi najlepších 6 škôl zo Slovenska. Ich úspech je o to väčší, že medzi tými najlepšími sa ocitlo 5 gymnázií a len jedna odborná škola  - tá naša.

        Súťaž bola zameraná na vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry a pozostávala zo 4 kôl, pričom po 1. kole zostalo z 22 škôl už len 11. Po 2.kole boli naše dievčatá dokonca na 3.mieste. Do finálového 4. kola sa dostali gymnáziá z Bratislavy a Spišskej Novej Vsi, ktoré si odniesli pekné ceny. Naše dievčatá si síce vecnú cenu neodniesli, sú však bohatšie o novú skúsenosť a dobrý pocit z pekného umiestnenia v náročnej súťaži.

 • Deň otvorených dverí

 • Prvá a jediná v Žilinskom kraji

  Liptovský Mikuláš – Ambasádorska škola Európskeho parlamentu je titul,ktorý získalo za úspešné zvládnutie rovnomenného programu pätnásť slovenských stredných škôl. Obchodná akadémia v Liptovskom Mikuláši(OA)je prvou a jedinou v Žilinskom samosprávnom kraji.

  Prvá a jediná v Žilinskom kraji - Obrázok 1„Projekt EPAS realizujú v spolupráci s Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu(IKEP),Academi Istropolitana Nova a Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku. Nevyhnutnosť rozširovať povedomie o Európskej únií(EÚ) a parlamentnej demokracii medzi mladými potvrdzuje sám život. Zároveň aj uplatniť aktuálne praktické vedomosti,“ informuje Soňa Mellek z IKEP v Bruseli.

  Okrem edukačných úloh-Deň Zeme, Deň Európy, Mladá Európan apod zahŕňa relevantné informácie a fakty o EÚ,priamu skúsenosť s európskym občianstvom,čo to znamená pre každodenný život,aby mladí ľudia dostali šancu na pozitívne zmeny. „Stredoškolskí učitelia nesú svoj diel spoluzodpovednosti za to,že účasť mladých vo voľbách do EP u nás patrí k najnižším v celej EÚ. Program by mal tak rozšíriť vedomosti,lebo iba informovaní, vzdelaní ľudia sú sebavedomými občanmi Slovenska i EÚ,“ tvrdí Ján Chovanec, koordinátor EPAS a TEUS - Slovenskí učitelia pre Európu, ktorý je aj krajským predsedom Olympiády ľudských práv.

  Niektorí navštívia v rámci programu Euroscola a Európskeho stretnutia mládeže Štrasburg.„Teší nás úspech žiakov. Potvrdzuje sa,že vyše dvadsať rokov poskytujeme tu kvalitné vzdelanie, pripravujeme absolventov pre obchodno-podnikateľské funkcie v domácom i v medzinárodnom obchode,finančníctve,cestovnom ruchu. Vyučovanie ekonomiky, marketingu,účtovníctva,práva sú ťažiskovými odbormi,pričom v 3.a 4.ročníku naši žiaci absolvujú súvislú odbornú prax vo firmách,najmä v regióne,ale i v zahraničí,“ pripomína A. Dvorščáková, riaditeľka Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši.Prvá a jediná v Žilinskom kraji - Obrázok 2

  Vyhodnotenia v aule Právnickej fakulty UK sa zúčastnili aj reprezentanti ďalších dvoch desiatok stredných škôl,zapojené do nového ročníka programu EPAS. „Záujem škôl o programy tohto typu podporujú medzi mladými povedomie o Európe a európskej parlamentnej demokracii. Venujú pozornosť každodennému životu, najmä tomu,čo je možné spraviť pre lepšiu budúcnosť EÚ,podľa   predstáv mladých,“ zdôrazňuje R. Hajšel, riaditeľ IKEP.

  Ocenenie,podľa riaditeľky A. Dvorčákovej súvisí so snahou zvyšovať kvalitu vedomostí absolventov akadémie. Viacerí z nich pôsobia v atraktívnych povolaniach v cestovnom ruchu, ale i právnych službách,ekonomike,školstve a inde. „V ekonomickom lýceu je predmet rétorika a projektové vyučovanie,“ dodáva A. Dvorščáková.

  LACO HÁMOR    foto: autor

 • Rodičovské združenie

  Milí rodičia,

  dňa 3. 10. 2017 o 16.00 sa uskutoční plenárna schôdza rodičov v priestoroch školskej klubovne na ŠI. Po nej sa budú konať rodičovské schôdzky jednotlivých tried. 

  Program plenárnej schôdze:

  1.) Privítanie a predstavenie

  2.) Vyhodnotenie šk. roka 2016/17

  3.) Správa o hospodárení s príspevkom z Rady rodičov

  4.) Informácia o zahraničnej praxi

  5.) Plány a aktivity v šk. roku 2017/18

  Srdečne Vás pozývame!

 • Upozornenie

  Upozornenie - Obrázok 1

 • Nástup na školský internát

  Nástup na školský internát

  Riaditeľstvo školy oznamuje, že nástup žiakov do Školského internátu je dňa 3.9.2017 v čase od 16,00 h do 20,00 h.

 • Náhradný termín ústnej maturitnej skúšky

  Riaditeľstvo školy oznamuje, že náhradný termín ústnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční dňa 12.09.2017 so začiatkom o 7.30 hod.

 • Slávnostné otvorenie školského roku 2017/2018

  Slávnostné otvorenie školského roku 2017/2018

  Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí študenti!

  Pozývam Vás na slávnostné otvorenie školského roku 2017/2018, ktoré sa uskutoční dňa 4.septembra o 08.00 hod. na florbalovom ihrisku  školy (v prípade nepriaznivého počasia v telocvični školy). Žiaci si môžu vyzdvihnúť potvrdenie o návšteve školy u svojich triednych profesorov, žiaci 1. ročníka si prevezmú nové ISIC karty.

  Teším sa na Vás a prajem Vám úspešný školský rok.

                                                                                                       Mgr. Anna Dvorščáková, riaditeľka školy

 • Výsledné poradie uchádzačov o štúdium po prijímacích skúška 2017/2018

  Kód

  Výsledné poradie

  OA12

  431,00

  OA50

  406,00

  OA13

  392,00

  OA68

  391,00

  OA55

  372,00

  EL31

  370,00

  OA98

  368,00

  OA89

  350,00

  OA44

  346,00

  OA49

  339,00

  OA39

  337,00

  OA54

  332,00

  OA61

  322,00

  OA84

  312,00

  OA31

  302,00

  OA69

  301,00

  EL27

  299,00

  OA67

  297,00

  OA15

  292,00

  OA57

  291,00

  OA27

  288,00

  OA64

  281,00

  OA04

  275,00

  OA80

  274,00

  OA28

  271,00

  OA63

  267,00

  OA33

  262,00

  OA90

  260,00

  OA47

  242,00

  OA05

  237,00

  OA45

  222,00

  OA65

  211,00

  OA56

  180,00

  OA58

  151,00

  EL26

  411,00

  EL71

  401,00

  EL21

  377,00

  EL31

  377,00

  EL97

  375,00

  EL05

  373,00

  EL95

  371,00

  EL03

  369,00

  EL40

  359,00

  EL38

  359,00

  EL54

  353,00

  EL45

  352,00

  EL86

  342,00

  EL93

  314,00

  EL36

  300,00

  EL47

  300,00

  EL41

  297,00

  EL15

  295,00

  EL27

  295,00

  EL81

  293,00

  EL51

  256,00

  EL58

  222,00

 • OA LM Ambasádorská škola Európskeho parlamentu

  OA LM Ambasádorská škola Európskeho parlamentu

  Len 15 škôl z celého Slovenska bolo vybratých do programu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu. To pre nás znamená, že nasledujúcom období budeme spolupracovať s členmi a poslancami Európskeho parlamentu a vykonávať vzdelávacie činnosti smerujúce k zvyšovaniu povedomia európskeho občana.

  Medzi žiakov našej Obchodnej akadémie zavítala dňa 5. mája 2017 poslankyňa Európskeho parlamentu PhDr. Monika Flašíková Beňová. Zaujímavo a s veľkým prehľadom a zanietením nám rozprávala o problémoch a záležitostiach, ktoré musí Európsky parlament riešiť, Zorientovala študentov aj v problematike hospodárstva a celospoločenských vzťahov. Pani poslankyni ďakujeme a prajeme všetko dobré v ďalšej práci pre Európu.

  OA LM Ambasádorská škola Európskeho parlamentu - Obrázok 1        OA LM Ambasádorská škola Európskeho parlamentu - Obrázok 2

  Pozrieť vo fotoalbume

 • 15. 5. 2017

  Náš kolega, PhDr. Ján Chovanec, bol ocenený za dlhoročnú prácu v prospech Olympiády ľudských práv. Každoročne sa podieľa na príprave mládeže v oblasti výchovy a vzdelávania k demokratickému občianstvu. Zároveň sa aktívne podieľal aj na participácii našej Obchodnej akadémie v projekte Ambasádorské školy.

  Ďakujeme a úprimne gratulujeme.

   

   

   

 • Prezentácia OA na základných školách

  V mesiacoch január, február, marec sme spolu so študentami Obchodnej akadémie  navštevovali základné školy v Liptovskom Mikuláši a okolitých obciach, kde sme predstavili žiakom ôsmeho a deviateho ročníka možnosti štúdia, študijné odbory a mimoškolské aktivity našej školy.

  Ďakujem študentom a študentkám prvého ročníka: Nikolete Lőrincovej, Alexandre Bellovej, Tereze Zlejšej, Michalovi Mrázikovi, Patrikovi Juríčkovi, druhého ročníka: Richardovi Vejovi, Barbore Čupániovej , Andrei Škutovej, Veronike Moravčíkovej a Natálii Vrbenskej, tretieho ročníka: Kataríne Jágerskej, Anne Košovej, Matúšovi Mikušiakovi, Lukášovi Bohunčákovi, Michalovi Lehotskému a štvrtého ročníka: Kataríne Hajduovej, Michaele Hladkej, Denisovi Nahálkovi, Svetlane Vlhovej, Michaele Lisej, Nikole Lištiakovej.

  Títo študenti a študentky sa svojim pútavým rozprávaním o škole snažili zaujať žiakov základných škôl a motivovať ich pri výbere strednej školy, čím dokázali, že im na budúcnosti našej školy záleží a štúdium ekonomických predmetov môže byť nielen drinou, ale aj zábavou.

  V mene všetkých zamestnancov našej školy im veľmi pekne ďakujem.

  Prezentácia OA na základných školách - Obrázok 1Prezentácia OA na základných školách - Obrázok 2Prezentácia OA na základných školách - Obrázok 3Prezentácia OA na základných školách - Obrázok 4Prezentácia OA na základných školách - Obrázok 5Prezentácia OA na základných školách - Obrázok 6

  Mgr. Jana Gajdošová, výchovná poradkyňa

   

 • Kritériá pre prijímacie konanie do 1. ročníka denného štúdia pre školský rok 2017/2018

  Podľa § 65 ods. 2 zákona MŠVVaŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa 1. kolo prijímacích skúšok uskutoční v 1. termíne 09. 05. 2017 (utorok) a v 2. termíne 11. 05. 2017 (štvrtok).

  Kritériá  pre prijímacie konanie do 1. ročníka denného štúdia pre školský rok 2017/2018 boli zverejnené 7.3.2017 v časti Prijímacie konanie 2017/2018.

 • Obchodná akadémia vám otvorí cestu k atraktívnemu povolaniu

  Obchodná akadémia vám otvorí cestu k atraktívnemu povolaniu

  O pár týždňov sa žiaci základných škôl budú rozhodovať, kam na strednú školu. Dobré rozhodnutie bude základom pre ich smerovanie v budúcnosti. Veľa deviatakov však ešte nemá presnú predstavu, čo by chceli v živote robiť. Preto im ponúkame štúdium, ktoré ich odborne pripraví na uplatnenie sa v praxi hneď po skončení strednej školy, ale zároveň poskytne kvalitnú prípravu pre tých, ktorí sa rozhodnú študovať na vysokej škole.

  Obchodná akadémia v Liptovskom Mikuláši poskytuje žiakom už viac ako 20 rokov úplné stredné ekonomické vzdelanie.

  Obchodná akadémia v Liptovskom Mikuláši poskytuje žiakom už viac ako 20 rokov úplné stredné ekonomické vzdelanie. Vyučovanie ekonomiky, práva, marketingu, či účtovníctva sú ťažiskovými odbormi štúdia, pričom v treťom a štvrtom ročníku je do vyučovania zahrnutá aj súvislá odborná prax. Prax prebieha vo firmách v regióne, avšak v súčasnosti škola štartuje projekt, pomocou ktorého by naši žiaci mohli absolvovať prax v zahraničí. Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti je ovládanie cudzích jazykov priam podmienkou pre získanie dobrej práce, všetci naši žiaci sa učia dva cudzie jazyky a dotácia hodín angličtiny je posilnená.

   

  Budúcich podnikateľov, či majiteľov firiem pripravujeme v školskej cvičnej firme, v ktorej sa žiaci naučia manažovať chod firmy od jej založenia až po likvidáciu a administratívna, právna a marketingová príprava je jej neodmysliteľnou súčasťou.

  Obchodná akadémia vám otvorí cestu k atraktívnemu povolaniu - Obrázok 1

   

  Zárukou kvalitného vzdelávania je aj dobrá vybavenosť školy. Každá odborná učebňa disponuje interaktívnou tabuľou, dataprojektorom, samozrejmosťou je 5 učební vybavených počítačmi, notebookmi, či tabletmi. Okrem technickej vybavenosti sa škola môže pochváliť telocvičňou, posilňovňou, pingpongovými stolmi, veľkým športovým areálom s futbalovým aj floorbalovým ihriskom a atletickou dráhou.

  Keďže máme skúsenosti s prácou so športovo talentovanými žiakmi, poskytujeme im aj naďalej možnosť vyučovania upraveného pre potreby ich športového rozvoja, prípadne im ponúknuť individuálny učebný plán. Okrem toho ponúkame svojim žiakom každý školský rok exkurzie, návštevy firiem, veľtrhov, ale aj zahraničné školské zájazdy. Pobyty a náklady prispôsobujeme možnostiam rodičov.

  Najväčším prínosom pre školu a vzdelávanie je participácia v regionálnych, štátnych, ale aj medzinárodných projektoch. Okrem toho, že vďaka nim pribudla do školy technika a vybavenie, učitelia sa zúčastnili kurzov pre moderné vzdelávanie a žiakom bolo umožnené získať certifikáty, osvedčenia, či cestovateľské skúsenosti.

  V školskom roku 2017/18 otvára Obchodná akadémia v LM dva odbory.

   

  EKONOMICKÉ LÝCEUM

  Štúdium je kombináciou všeobecného základu gymnaziálneho učiva a odborného zamerania ekonomického smeru. ŠkVP je zameraný na kvalitnú prípravu k štúdiu na VŠ u nás aj v zahraničí. Reagujeme na požiadavky VŠ ekonomického a právnického zamerania.

   

  OBCHODNÁ AKADÉMIA

  Pripravujeme absolventov na prácu v obchodno-podnikateľských funkciách v tuzemskom aj medzinárodnom obchode, finančníctve, cestovnom ruchu a v ďalších službách súkromného a štátneho sektoru.

  Súčasťou vzdelávacieho balíčka by od budúceho školského roka malo byť aj získanie vodičského preukazu. Autoškola bude pre našich žiakov finančne výhodnejšia a bude prebiehať v poobedných vyučovacích hodinách a žiaci sa budú môcť sami rozhodnúť, či ju absolvujú.

  Absolventi Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši pracujú v súčasnosti v mnohých atraktívnych povolaniach v oblasti cestovného ruchu, ekonomiky, práva, školstva, napríklad ako manažéri, účtovníci, ekonómovia, učitelia, hovorcovia.

 • Oznam pre držiteľov preukazov ISIC/EURO26

  Preukaz ISIC 09/2018 Od 1.6.2017 je možné obnoviť platnosť ISIC preukazov objednaním prolongačnej známky ISIC 09/2018.

  „Mať platný ISIC sa oplatí. Známku ISIC 09/2018 si objednajte cez www.objednaj-preukaz.sk.  Počas prázdnin bude známka doručená poštou na domácu adresu“  Počas prázdnin totiž platí: známky objednané školou - posielame na školu. Známky objednané cez internet – posielame na domácu adresu priamo žiakom.

   

 • Obchodná akadémia v Liptovskom Mikuláši v roku 2015_2017 realizuje medzinárodné a domáce projekty

  Obchodná akadémia v Liptovskom Mikuláši v roku 2015_2017 realizuje medzinárodné a domáce projekty
  2. 9. 2016

  SCHVÁLENÉ PROJEKTY REALIZOVANÉ ŠKOLOU V ROKOCH  2013 – 2017

  1.

  Nové kompetencie pedagógov a absolventov školy

  ASFEU

  2014–17

  2.

  Rozvoj stredného odborného vzdelávania

  ŠIOV

  2014-17

  4.

  Digitálne vzdelávanie

  CTI_UIPS

  2014-17

  5.

  Spolupráca s VŠ

  2013 - ...

  6.

  Zvyšovanie kvality vzdelávania na stredných školách

  NÚCEM

  2014 - ...

   

  MALÉ PROJEKTY

  1.

  Exkurzie

  2013 - 2017

  2.

  Viac ako peniaze

  2014 ...

  3.

  E - testovanie

  2014 - ...

  4.

  On-line ekonómia

  2014

   

 • Webquest

  Milí študenti, na hodiny SJL sme pre Vás pripravili 2 webquesty:

  Po stopách liptovských autorov

  Po stopách oravských autorov

  Podľa pokynov svojej vyučujúcej kliknite na odkaz, určený pre Vašu triedu. Veľa zábavy!

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia
  Nábr. K. Petroviča 1571
  031 47 Liptovský Mikuláš

  Email: oalm@oalm.eu
 • +421 44 5541288 spojovateľka
  +421 905 435162 riaditeľka školy

Fotogaléria