• Odbornú prax napĺňame aj prostredníctvom Erasmus+ v zahraničí.
    • Ako ambasádorská škola Európskeho parlamentu máme možnosť navštíviť Európsky parlament v Bruseli.
    • Práca v cvičnej firme pripravuje študentov na podnikateľskú a zamestnaneckú prax.
    • Vnútorné športoviská a veľký futbalový a atletický areál poskytujú možnosti športového vyžitia.
    • Záujmové aktivity, súťaže a starostlivosť o zdravý životný štýl patria k poslaniu školy.
    • Záujmové aktivity, súťaže a starostlivosť o zdravý životný štýl patria k poslaniu školy.
    • Projekty, tímová práca a prezentačné aktivity sú súčasťou nášho vyučovania.
    • Modernizácia priestorov a vybavenia školy v rámci projektov EÚ a prostriedkov Občianskeho združenia Ekonóm pri obchodnej akadémii.
    • Modernizácia priestorov a vybavenia školy v rámci projektov EÚ a prostriedkov Občianskeho združenia Ekonóm pri obchodnej akadémii.
    • Duálne vzdelávanie vo firmách v odbore obchodná akadémia buduje u našich žiakov praktické zručnosti aj osvojenie si podnikovej kultúry.
    • Červené stužky
     • Červené stužky

      Naša škola sa každý rok zapája do kampane Červené stužky. 1. december je Svetový deň boja proti AIDS, preto sa začiatok decembra spája aj s aktivitymi, ktoré zvyšujú povedomie ľudí o tomto ochorení. Kampaň je zároveň spájaná s finančnou zbierkou a jej odborný garant je Ministerstvo zdravotníctva SR.

     • Mikulášska nádielka

      Na Mikuláša rozdávali radosť aj žiaci z internátu Obchodnej akadémie v LM. Tento rok potešili detičky z pediatrického oddelenia v našej liptovskej nemocnici. Sú to síce drobné dary, ale dôležité je, že naši teenageri majú dobré srdiečka a chcú robiť radosť iným. :)

    • Projekt Startup zone
     • Projekt Startup zone

      Koncom októbra sme finišovali na projekte "Startup zone na OALM" Tento projekt vymyslela žiacka školská rada a jeho cieľom bolo vytvorenie Startup zone, kde by mali žiaci priestor na komunikáciu, prípravu a realizáciu rôznych aktivít, diskusie ŽŠR či trávenie voľného času. Financie na realizáciu projektu pochádzajú z grantovej výzvy ŽSK "Podaj mi ruku"

    • Odborné workshopy na ekonomické témy
     • Odborné workshopy na ekonomické témy

      V spolupráci s OZ Mladý podnikavec opakovane pripravujeme pre žiakov našej školy odborné workshopy na rôzne ekonomické témy.

      V septembri 2021 sme v priestoroch Obchodnej akadémie Liptovský Mikuláš realizovali projekt pre žiakov 3. ročníka s názvom: Mladý podnikavec - workshopy finančnej gramotnosti pre žiakov stredných škôl, ktorý bol podporený z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a výzvy OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 – Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov.

  • Partneri

   • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
   • Štátny pedagogický ústav
   • Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
   • Centrálny informačný portál rezortu školstva
   • Ústredný portál verejnej správy
   • Metodicko-pedagogické centrum
   • Mesto Liptovský Mikuláš
   • Slovenská akademická sieť
   • Študentský preukaz ISIC/EURO<26
   • Školské výpočtové stredisko
  • Prihlásenie

  • Kontakty

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia
    • Email školy
    • oalm@oalm.eu
    • Telefón
    • +421 44 5541288 spojovateľka
     +421 905 435162 riaditeľka školy
    • Adresa školy
    • Nábr. K. Petroviča 1571
     031 47 Liptovský Mikuláš
    • IČO
    • 31926754
    • DIČ
    • 2021484421
  • Mapa

  • Zvonenia

   Pondelok 17. 1. 2022
   • PARTNERI DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

   • Partneri projektu: Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Obchodnej akadémii Liptovský Mikuláš

   • Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.    

    Web stránka projektu

    Učiteľské kluby

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • oalm@oalm.eu
   • +421 44 5541288 spojovateľka +421 905 435162 riaditeľka školy
   • Nábr. K. Petroviča 1571 031 47 Liptovský Mikuláš
   • 31926754
   • 2021484421
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje